Život v harmonii s Duší

Cílem projektu je obnovit a posílit spojení s duší, vnímat její poselství jasněji a žít v harmonii s plánem naší Duše.

Naše Duše je jako průvodce s mapou, který nás vede životem. Duše ví, kde jsme, kam chceme jít a jaké máme možnosti. Duše také zná důvody obtíží a trápení, ale i správnou cestu vedoucí k úspěšnému a plnému životu.

Co od projektu můžete očekávat?

Esence světelných bytostí jsou pro tento projekt vybrány tak, aby projasňovaly a uvolňovaly bloky, které nám ztěžují nebo přímo brání v kontaktu s Duší a s vnitřní moudrostí. Pořadí esencí je určeno tak, aby se nejprve pročišťovaly bloky a problémy. Poté se zlepšuje a zintezivňuje spojení s Duší a vyšší moudrostí. To dovoluje vnitřním impulzům, vedení Duše a životnímu plánu, aby se mnohem lépe dostaly do vědomí a abychom mnohem jasněji viděli své další kroky. Je pro nás potom snazší učinit potřebná rozhodnutí, zůstat uvolnění, vidět, co a kdy je třeba udělat. V obtížných situacích zůstáváme více ve svém vnitřním klidu a míru. Vedení naší Duše nám velmi usnadní život, protože dokážeme rozpoznat, co máme dělat a co se máme naučit. Získáváme sílu, životní energii a sebedůvěru.

Jak užívat tyto esence

Užívejte dvakrát denně, nejlépe ráno a večer. Postupujte takto:

 1. kápnutí do úst
 2. kápnutí na zápěstí a rozetření v místě pulzu
 3. kápnutí na ruku a rozetřít v místě hrdla, v případě Elixíru krásy, rozetřít v místě sedmého krčního obratle

Pokud pocítíte potřebu nebo pokud se intenzívně uvolňují nějaké bloky, pak můžete esenci použít několikrát denně. Také doporučujeme stříknout esenci na místa na těle, kde cítíte napětí nebo bolest.

Řiďte se svou intuicí a vlastními pocity. Kromě toho můžete dát lahvičku v době spánku pod polštář.

Esenci byste měli používat nejméně 3 týdny.

Co se může dít při práci s esencemi?

Esence svým působením uvolňují bloky a harmonizují energetický systém. Je tedy možné, že zpočátku systémy těla a mysli začnou reagovat – v místech, kde se budou uvolňovat bloky, se může objevit tenze, stejně tak mohou přijít bolesti nebo emoce jako smutek nebo únava. Důvodem je, že životní energie naplňuje části těla a energetický systém v místech, která byla odříznuta od přísunu životní energie.

Můžete také očekávat hluboké uvolnění, klid, jasné vize a poznání. Uvidíte jasněji to, v čem spočívá problém, co máte udělat a co máte pustit. Někdo také získá hlubší a snazší spojení se svými duchovními vůdci a učiteli.

Rozpis jednotlivých kroků projektu

 1. krok: Esence archandělů Michaela a Rafaela - transformace a léčení
  V prvním kroku bude našim úkolem uvolnit a vyléčit staré problémy a minulé zkušenosti, které nás blokují. Tyto bloky jsou jako mlha, znemožňují jasné vidění a ztěžují orientaci, blokují spojení s naší duší, s naším skutečným bytím a také s našimi dary a schopnostmi. Esence čistí energetický systém a posilují spojení se zdrojem a s životní energii.
 2. krok: Elixír krásy
  Pomáhá rozpomenout se na „starou moudrost“, pomáhá „vnést krásu duše do života“. Pročišťuje a propojuje s moudrostí duše. Elixír krásy transformuje, léčí a posiluje spojení s duší, s vnitřní moudrostí a duchovním vedením. Také posiluje vnitřní pohodu a klid. Posiluje sjednocení s duší a s vyšším duchovním systémem.
 3. krok: Esence archandělů Jofiela a Uriela – posilují spojení s duší a integraci moudrosti duše
  Stejně tak posilují schopnosti a „staré vědění“ (Jofiel).
  Uriel pomáhá manifestovat vizi a úkol duše. To nám umožňuje vidět další kroky, schopnosti, které již máme, to, co je třeba udělat. Příležitosti a možnosti se stanou jasnějšími.
 4. krok: Hilarion společně s Pallas Athénou
  Esence Hilarion pomáhá nalézt své místo v životě a smysl života. S touto esencí můžete poznat své místo, jaké máte učinit další kroky v životě a jací lidé jsou pro vás důležití. Uvidíte, co do vašeho života zapadá a co už do něj nepatří, co je třeba změnit. Pallas Athéna podporuje tento proces, pomáhá nám vnímat svůj vnitřní svět. Otevírá proud radosti ze života.
 5. krok: Kamakura
  Pro toho, kdo poznal. Jaké mají být jeho další kroky a ví, co má dělat, ale nezačne s tím a cítí vnitřní rezistenci.
  Užívejte esenci Kamakura tak dlouho, jak bude třeba. Poté, co jste prošli čtyřmi kroky našeho projektu a víte, co máte dělat, ale blokujete se myšlenkami jako „nemohu, ještě nejsem připraven, nemám na to čas, začnu později“, případně odkládáte to, co chcete udělat, esence Kamakura uvolní vnitřní odpor. Kamakura otevírá energii pro jednání a pro vytrvalost. S Kamakurou můžete udělat to, co jste se rozhodli udělat.

Pomocná meditace pro všechny kroky projektu

Tato meditace posiluje spojení s duší a s vnitřní moudrostí. Tak se můžeme ještě snáze spojit se svou duší a jejím vedením. Také impulzy naší duše se dostanou snáze do vědomí.

Chvíli sledujte svůj dech. Potom si představte schodiště. Vede do sídla vaší Duše. Schody mohou vést nahoru nebo dolů… Když vstoupíte do místnosti, obklopí vás světlo vaší Duše. Spojte se svým vlastním způsobem s tímto světlem a dovolte, abyste s ním zcela splynuli. V tomto světle můžete přijímat rady a impulzy od své Duše a také dostat odpovědi na své otázky. Když se meditace blíží ke konci, poděkujte své Duši a vraťte se zpět po schodech.