Práce se stíny

1.lekce

Začneme zkoumat svět uvnitř nás jako hrad, jehož některé místnosti jsou zamčené a poklady v nich ukryté pro nás nedostupné

2.lekce

3.lekce

4.lekce

Cíl: Všechny místnosti našeho hradu jsou otevřené, prosvětlené a funkční. Jsme celiství.

Metody: vizualizace, práce ve dvojicích nebo trojicích, práce v hladině alfa, psaní, otázky-odpovědi