Semináře

 1. Vědomý život I
  Jak přeměnit negativní v pozitivní, jak milovat sebe, jak zušlechťovat ego, kdo jsou naše podosobnosti, jak nalézat vnitřní mír a rovnováhu, jak získat svobodu a jak nalézt své vyšší poslání.
  • 5 setkání 1× za 3-4 týdny, 2,5 hodiny
  • 5 × kurzovné 250,– Kč
  • esence (1 -5) z řady New energy
 2. Vědomý život II
  Jak rozeznat svoji energii od převzaté, jak dostat nevědomé do vědomí, jak objevit svoji nejhlubší pravdu, jak milovat bezpodmínečně, jak se otevřít intuici a porozumět neverbální komunikaci, jak se navázat na vedení z vyšších rovin.
  • 5 setkání 1× za 3–4 týdny, 2,5 hodiny
  • 5 x kurzovné 250,– Kč,
  • esence (6 -10) z řady New energy
 3. Práce se stínem, s podosobnostmi. Cesta k dosažení celistvosti.
  Integrace stínů poskytuje sjednocení vědomí, uvolňuje polapenou životní energii, která je v nich uvězněna. Tato práce má přínos, který sahá daleko za osobní rovinu.
  • 4 setkání po 250 Kč, 1× za 3–4 týdny, 2,5 hodiny
  • Bachovy esence
 4. Léčení světlem
  Léčení prostřednictvím světelných drah - meridiánů.
  • 5 setkání 1× za 3–4 týdny, 2,5 hodiny
  • 5 x kurzovné 250,– Kč,
  • vhodná esence z řady Indigo
 5. Meditace s energiemi Nanebevzatých Mistrů
  21 Mistrovských energií, základních energií tohoto světa . Podpora nanebevzatých Mistrů s čištěním a rozšiřováním vědomí pomocí esencí. Rozbor každého tématu, vyhodnocení projevů, mistrovské karty.
  • 21 setkání, 1× za 4 týdny, 2,5 hodiny
  • kurzovné 200,– Kč,
  • Mistrovské esence
 6. Meditace s energiemi archandělů
  18 archandělů, základních energií našeho vesmíru, archandělské rituály.
  • 18 setkání 1× za 4 týdny, 2,5 hodiny
  • 18 × kurzovné 200,– Kč,
  • Archandělské esence
 7. Čakrový seminář
  Práce s jednotlivými čakrami 1 - 13, meditace v pohybu, tanci, dechové i klidové.
  • 8 setkání 1× za 4 týdny, 2,5 hodiny
  • 8 × kurzovné 250,– Kč
  • Čakrové esence
 8. Sebeléčení světlem - andělské léčení v chrámu léčení
  Techniky v chrámu léčení - např. místnost vnitřního klidu, světla, lásky, barev, tónů moudrosti, představ. Léčení a rozvíjení vnitřních soustav našeho těla - oběhové, mysli, dýchací, imunitní, žláz s vnitřní sekrecí. Omlazování těla zvyšováním světla v buňkách.
  • 6 setkání 1× za 4 týdny, 2,5 hodiny
  • Andělské esence
  • Kurzovné 6 × 250,– Kč
 9. Život v harmonii s Duší
  Cílem je obnovit a posílit spojení s Duší, vnímat její poselství jasněji a žít v harmonii s plánem naší Duše.
  • 6 setkání 1 × za 4 týdny, 2,5 hodiny,
  • Kurzovné 6 × 250,– Kč
  • Mistrovskě a archandělské esence
 10. Život v hojnosti
  Vydáme se na cestu porozumění svému vztahu k penězům a hojnosti, výroba Vision board
  • 5 setkání 1× za 3–4 týdny, 2,5 hodiny
  • Kurzovné 4× 250,–Kč, 1× 150,–Kč
  • Zvířecí esence
 11. Seminář Celestinské proroctví
  Na každém setkání postupně projdeme a navnímáme jednotlivé vhledy. Ty ukazují duchovní proměnu, kterou si uvědomuje čím dál tím více lidí. Podle proroctví se nic na světě neděje bezdůvodně, všechno má svůj význam. Celý svět je tvořen energií, kterou má každý člověk k dispozici a každý se může s energií spojit samostatně a nemusí ji odebírat od ostatních. Proroctví nás vede k tomu, abychom se řídili intuicí a k uvědomování si koincidencí, čili náhodných souvislostí a jevů.
  • 12 setkání jedenkrát měsíčně, 2,5 hodiny
  • 12 x kurzovné 250,- Kč
  • 12 x esence Indigo
 12. Světelné harmonizační komory – Plejádská světelná terapie
  Naučíme se otevírat své kanály Ka, které stahují energii od našich multidimenzio­nálních já do našich fyzických těl. Použijeme galaktické léčebné techniky, které nás spojují s našimi božskými Já, zvyšují naše vibrace, omlazují a vyvažují naše těla při současném urychlení duchovního vývoje a nastartování emocionálního uzdravení.
  • Vysvětlení techniky, meditační pobyt v příslušné světelné komoře, vyhodnocení, zadání domácí práce.
  • 36 sezení 1×14 dní, 2,5 hodiny
  • Kurzovné 200,– Kč za jeden seminář
  • esence k tématu (z jednotlivých řad)

Termíny

Kurz se otevírá od 3 účastníků. Kurzy se konají ve všední dny v podvečer. Začátky zpravidla od 18 hodin. Kurzy jsou aktuálně přizpůsobovány potřebám účastníků. Možnost individuální účasti, cena je pak 500,- Kč a délka trvání 2 hodiny.

Přesný termín dohodou, možnost změn dohodou.