Třetí esence v Cestě uzdravení: Truchlící srdce (Grieving Heart)

Daniel Mapel

Jak přijímáme a uznáváme svá zranění z minulosti, objeví se smutek a žal jako přirozená součást tohoto procesu. Esence Truchlící srdce byla vytvořena, aby vás podpořila při uchopení těchto pocitů smutku a abyste je dokázali nechat plynout a odcházet skrze slzy.

Při traumatech a utrpení přirozeně vzniká mnoho emocionální bolesti. Tělo se okamžitě a přirozeně snaží uvolnit trauma skrze slzy – pláč je přirozený očistný mechanismus těla, přirozená reakce, která nás má vrátit do emocionální rovnováhy. Když toto přirozené uvolnění nenastane, ať už z jakéhokoliv důvodu, bolest se uzamkne v těle a zůstane tam, dokud není nějak uvolněna. Truchlící srdce pomáhá této staré bolesti, aby se dostala na povrch a mohla odejít, pomáhá vám zbavit se emocionální bolesti, kterou jste si v sobě nesli tak dlouho, ulehčuje vám a zbavuje vás toho hrozného břemene.

Tajemství toho, jak se zbavit smutku a žalu je říci mu „Ano“ namísto jeho odmítání a potlačování. Je to pro nás obtížné, protože zkušenosti z minulosti nám říkají, že není bezpečné cítit a uvolňovat bolest. Kdyby to totiž bylo bezpečné, mohli jsme se jí zbavit již v okamžiku, kdy jsme prožívali svá traumata. A tak to opravdové tajemství emocionálního uzdravení spočívá v tom, že dovolíme sami sobě vyjádřit tuto starou bolest, kterou jsme si s sebou stále nesli a nikdy jsme ji nedali navenek najevo, protože jsme postrádali pocit bezpečí a podpory svého okolí.

Takže naše práce bude spočívat v tom, že řekneme „Ano“ své bolesti a necháme slzy téct. Dokud všechny ty autentické a dosud neprojevené slzy uzamčené uvnitř neodplynou, nemůžeme se emocionálně uzdravit. A tak musíme nejprve objevit ten hluboký a neprojevený žal, ty pocity obrovského smutku, které v sobě máme tak hluboko, a nechat je odplynout pláčem.

Pár slov o esencích, které tvoří kombinaci Vnitřní práce

Podle mé vlastní zkušenosti přináší opravdový žal tu největší transformaci. Když vypláčeme slzy, které jsme si v sobě tak dlouho ukládali, nejen že se nám obrovsky uleví, ale také všechna energie, kterou jsme spotřebovávali na potlačování své bolesti, se nyní vysvobodí! Po prožití opravdového žalu VŽDYCKY nastane veliké otevření se pro příliv nové radosti a hojnosti. Byl jsem toho znovu a znovu svědkem u těch, které jsem tímto procesem osobně provázel.

Vždy platí: uvolni svou bolest a svá stará zranění a můžeš přivítat nový život!