The Healing Path Essences (Cesta uzdravení) - Podpora na cestě od utrpení ke spojení s Bohem

Daniel Mapel, M.A. – tvůrce zvířecích esencí z USA ( www.animalessence.com )

The Healing Path Essences vznikly z mé hluboké práce na vlastním léčení. Jako dítě jsem byl sexuálně zneužíván a v dospělosti jsem pracoval jako poradce pro podobně postižené. Když jsem procházel obtížným a silným léčením traumat, která jsem zažíval jako dítě, pomalu a postupně jsem během let přecházel od života závislého na drogách, plného strachu a utrpení k životu ve svobodě a nakonec až k hlubokému pocitu spojení s Bohem. Tento proces byl pomalý, ale vytrval jsem a každý kousek práce na hněvu, který jsem v sobě nosil pro to, co mi udělali jako dítěti, mi postupně odebíral břemeno, které jsem nesl. Objevil jsem znovu to, co jsem považoval za ztracené – moje hluboké osobní sjednocení s mým Zdrojem, s Duchem, Bohyní nebo Bohem, jakkoliv chcete nazvat to velké Nepojmenovatelné. Jako poradce jsem byl svědkem podobného procesu znovu a znovu, až jsem došel do bodu, kdy mi to bylo jasné: pokud jsme ochotni přijmout a uznat náš stín, najdeme znovu svou cestu k Bohu. Potom zjistíme, že to, co byl kdysi život v odloučení a utrpení, se transformuje na život v Jednotě a Spojení s Bohem. Viděl jsem, jak se to stalo u mnoha lidí a bylo to pro mě to nejúžasnější, co jsem na světě zažil!

Jeden havajský duchovní učitel jednou řekl: „Myslíte si, že máte spoustu problémů, ale máte jen jeden. Věříte, že jste odděleni od Boha“. Samozřejmě, toto odloučení jsme se naučili, když jsme byli malí, když jsme byli ještě plní Božského světla, ale toto naše světlo nikdo neviděl a neopětoval tak, jak jsme potřebovali. A to bolelo, znovu a znovu, až jsme se museli kvůli vlastnímu přežití uzavřít. Pro některé z nás bylo toto utrpení menší, pro některé větší a hluboce traumatizující. Ovšem Gloria Steinem to řekla hezky: „Nemusíme soutěžit, kdo trpěl víc, abychom mohli své utrpení brát vážně“,

Určitě jsou tací, kteří trpěli více než já nebo vy, ale utěšovat se tím nestačí. Toto je jisté: Musíme přijmout naše nedořešená vnitřní emocionální zranění a ublížení, pokud se jich opravdu chceme zbavit. Esence „Cesta uzdravení“ jsou zde jako pomocník, který nás jemně provede utrpením, bude nám oporou na cestě od naší zraněnosti a oddělení až po naše spojení s Bohem. Je to ta nejtěžší cesta ze všech, ale když tuto vnitřní práci uděláme s opravdovostí, s láskyplnou podporou druhých, je úspěch zaručen. A pak se stane zázrak zázraků – jsme odměněni tou nejvyšší cenou: jsme požehnáni nalezením našeho nejhlubšího Já, svého hlubokého a věčného Světla.

Podrobněji o jednotlivých esencích

Každá z esencí systému „Cesty uzdravení“ je speciálně navrženou kombinací zvířecích esencí firmy Wild Earth, které Vás podporují moudrostí a silou zvířat. Při výrobě nebylo ublíženo žádnému zvířeti.

Esence můžete použít jednotlivě podle potřeby v procesu vědomého procházení různými stádii uzdravování, nebo je můžete použít v tomto pořadí:

Doporučené pořadí užívání esencí „Cesty uzdravení“

Vnitřní práce → Zdravý hněv → Truchlící srdce → Odevzdanost → Vděčnost → Svoboda → Spojení s Bohem

Stručný popis jednotlivých esencí:

Vnitřní práce

Je nám silnou oporou na cestě do našeho nitra, kde si přejeme uzdravit emocionální jizvy z nedávné i dávnější minulosti. Tato kombinace obsahuje pět zvířecích esencí:

Zdravý hněv

Je nám silnou oporou při uvědomování si a přijímání našeho přirozeného hněvu a také při jeho zdravém projevení. Tato kombinace obsahuje dvě zvířecí esence:

Truchlící srdce

Podporuje nás při uvolnění emocionální bolesti a slz, kterých se potřebujeme zbavit, abychom mohli postoupit vpřed. Tato směs obsahuje tři zvířecí esence:

Odevzdanost

Podporuje nás při uvolňování pocitů, zažitých přesvědčení a navyklých způsobů chování, které už pro nás nejsou prospěšné. Pomáhá nám odevzdat kontrolu nad naším životem Božskému principu. Tato směs obsahuje tři zvířecí esence:

Lachtan pro schopnost nechat věci s důvěrou plynout
Holubice pro klid a mír v srdci, když se osvobozujeme
Medúza pro odevzdání se Duchu

Vděčnost

Je nám silnou oporou při rozvíjení a projevování vděčnosti za všechny dary života. Tato směs obsahuje tři zvířecí esence:

Svoboda

Posiluje nás, abychom dokázali plně oslavit život a prožít jej volně a svobodně. Tato směs obsahuje čtyři zvířecí esence:

Spojení s Bohem

Podporuje nás, abychom prožili spojení a jednotu s Bohem. Tato směs obsahuje pět zvířecích esencí: