Předposlední esence na Cestě uzdravení: Svoboda (Wild Freedom)

Daniel Mapel

S esencí Svoboda nyní plně vstupujeme do svého nového života, kde je minulost již rozpuštěna a my můžeme svobodně pít nektar hojnosti a nekončící radosti. Se Svobodou prožíváme život a každý krok jako nový a plný mystérií a zázraků. Naše osobní minulost utrpení je nyní daleko za námi! Svoboda nás podporuje v novém životě ve ztělesnění a vyjádření našeho spojení s Bohem skrze žití v harmonii se životem a se světem.

Svoboda byla vytvořena, aby nás podpořila v plném oslavení života a jeho žití opravdu volně a svobodně.

Wild Freedom obsahuje:

Život s Wild Freedom pomáhá člověku žít naplno svůj smysl života na Zemi a uchopit své talenty a dary. A také se o ně podělit se světem. Žití ve Svobodě přináší dětský pocit svobody a radosti do veškerého konání. I když prožíváme něco obtížného, udržujeme si stále vědomí, že změny jsou požehnanými příležitostmi k dalšímu duchovnímu vývoji na cestě k plnému sjednocení s Bohem. Vnímáme život jako jednu nekončící oslavu – dary a požehnání na nás čekají v každé zákrutě a život se stává velkým dobrodružstvím a radostí!