Poslední esence v Cestě uzdravení: Spojení s Bohem (Communion With God)

Daniel Mapel

Dostáváme se do bodu, který je koncem naší Cesty a současně i dalším začátkem. S esencí Communion With God zažijeme jednotu s Bohem, pocítíme, že jsme v Jednotě se všemi bytostmi, že vše je svaté a posvátné, že jsme v Jednotě se vším, co je.

S touto esencí se naše mysl zklidní a jsme plně probuzeni do Mystéria, které naplňuje všechny věci, vnímáme a prožíváme sebe sama v jednotě s Bohem. Už nemáme v hlavě „já“ a „svět tam venku“, ale vše vnímáme tak, že společně jsme, dýcháme, rodíme se, žijeme, umíráme v nekonečném množství forem. Communion with God nás podporuje v prohloubení vědomí toho všeho a naší jednoty se VŠÍM.

Communion With God obsahuje:

Communion With God je paradoxní esence. Na jedné úrovni je to skutečně konec – konec Cesty, konec hledání. Už není kam dál jít. Nikdo už nejde nikam dál. Je zde jen přítomnost Boha, který se pohybuje v jednotě s naším konečným bytím a tělem, a vědomí bytí v jednotě s nekonečnem. A přesto na jiné úrovni je to zase jen začátek, protože člověk si uvědomuje svou jednotu s Bohem, rodí se úplně nová forma lidského „já“. Vaše konečné „já“ stále existuje a dýchá a žije a toto konečné „já“ je pozváno ke sdílení a ke službě všem bytostem z pozice spojení s Nekonečnem. V srdci máte klid a pokoj a současně nepřestáváte plnit svou povinnost, která přirozeně vychází z tohoto spojení, z ohromné a úžasné zodpovědnosti za službu všem bytostem. Ale tato povinnost není prací, je Božskou hrou v lidské formě a my si uvědomujeme, že není většího požehnání a radosti, než zažívat takové spojení s Bohem a trvale sloužit všem bytostem, aby i ony mohly poznat, čím opravdu jsou, probudit se a dojít k poznání sebe sama v jednotě s Nekonečným, nezrozeným a neumírajícím…