Pátá esence v Cestě uzdravení: Vděčnost (Gratitude)

Daniel Mapel

Jak procházíme minulými bolestmi do nového života s hmatatelnými pocity osvobození se od utrpení minulosti a jak necháváme tuto minulost odejít, objevují se zcela přirozeně pocity vděčnosti a spokojenosti. Kromě všeho se může objevit opravdu hluboký a mocný pocit vděčnosti Božskému za to, že jsme byli požehnáni a bylo nám umožněno zbavit se bolesti. Opravdové emocionální vyléčení je jedna z nejpožehnanějších a nejzázračnějších věci na Zemi. Jak procházíme tímto léčením a cítíme, jak minulost odpadává, můžeme prožívat vděčnost za tento zázrak.

Esence Vděčnost byla vytvořena pro podporu tohoto kroku na této Cestě a pro vnímání hluboké vděčnosti za vše, co se nám stalo. Vděčnost také silně podporuje projevení a vyjádření našeho ocenění všech darů života.

Stejně jako Odevzdanost i Vděčnost můžeme brát jako přirozený výsledek procesu uzdravování. Můžeme na ni ale nahlížet i jako na samostatné duchovní cvičení. Bez ohledu na stav našeho emocionálního a duchovního vývoje je rozvíjení vděčnosti silným duchovním cvičením: říkejme „Děkuji“, kdykoliv se nám přihodí cokoliv dobrého nebo špatného. Tato esence je skvělá v tom, že nám pomůže pěstovat a vyjadřovat poděkování za všechny dary našeho života.

Jako duchovní cvičení nemá valnou cenu říkat „Děkuji“ Bohu, když je vše dobré a všechno se pro nás vyvíjí pozitivně. Tomu říkám „Snadná vděčnost“. Opravdová Vděčnost přichází, když dokážete být vděční a děkovat, i když se věci Nevyvíjejí tak, jak byste si přáli – je o hodně těžší říci „Děkuji“, když se nedaří. I v tomto nám esence Vděčnost může pomoci – podpoří nás, abychom oceňovali VŠE, co nám život přináší!! Jedno z mých oblíbených duchovních cvičení je říkat „Děkuji“, když se všechno hroutí. A zcela jistě vždy zjišťuji, že jakmile je po krizi a mám to za sebou, dostalo se mi tolika nových poučení a darů, které bych si v době utrpení ani neuměl představit. Teprve později vidíme dary, které nám ty těžkosti přinesly. A tak vyjadřovat vděčnost už tehdy, když jsme uprostřed trápení, je velmi mocný způsob, jak ctít skutečnost, že doba problémů je vlastně dobou velkého otevírání a příležitostí, i když to tak zrovna vůbec necítíme!

Pár slov o esencích, které tvoří kombinaci Vděčnost