Danielovy tipy pro práci s esencemi Cesta uzdravení

Daniel Mapel, 26. 1. 2008

Když užíváme esence z řady Cesta uzdravení a chceme si tuto řadu projít celou, je nejlepší užívat každou z esencí po dobu plných tří týdnů. Začněte Vnitřní prací a užívejte ji konzistentně po tři týdny. Je nejlepší brát ji 3x-4x za den, a to zejména během prvních pár dní. Po pár dnech je možné přejít na užívání 3x denně. Tajemství úspěchu je v konzistentnosti a pravidelnosti – žádný den nevynechávejte.

Nejdůležitější věc při práci s těmito esencemi: přivítejte jakékoliv pocity, které se objeví. Buďte si vědomi, že vše, co se bude objevovat, je dobré, i když to nemusí být příjemné! Jde o to během celého procesu objevit a uvolnit pocity, které jste si ukládali a nesli v sobě tak dlouho. Aby tyto pocity mohly být uvolněny, musejí se nejdříve vynést do vědomí, a to není nikdy „příjemné“. Nicméně to je zdravá a naprosto nezbytná součást celého procesu.

Užitek, jaký budete mít z užívání esencí Cesty uzdravení, bude záviset zčásti na podpoře, kterou vám bude poskytovat vaše okolí. Je velice důležité mít někoho, s kým můžete hovořit o pocitech, které se objeví. Je třeba, aby to byl někdo, komu důvěřujete. Může to být partner, přítel nebo terapeut, ale hlavně ať je to někdo, kdo umí dobře naslouchat a nebude vás posuzovat za to, co mu sdělíte. Součástí tohoto je právě naše skupina, která se bude dělit o své zážitky a poznatky. Zkušenost ukazuje, že je dobré poznat zkušenosti druhých – pomáhá to s pochopením celého procesu a také vás to podpoří v tom, abyste celý systém prošli až do konce.

Ideální je spolupracovat s terapeutem nebo léčitelem, který vás umí podpořit, umí se na vás soustředit a naslouchat. Tuto podporu vám pro případ potřeby nabízejí Pavel a Taťána a jejich prostřednictvím v případě potřeby i já.