Čtvrtá esence na Cestě uzdravení: Odevzdanost (Letting Go)

Daniel Mapel .>

Cesta emocionálního uzdravení vyžaduje, abychom uznali a přijali svět svých pocitů, abychom dovolili sami sobě cítit hněv a žal, který jsme si ukládali hluboko do sebe po tak dlouho. Jak děláme tuto hlubokou vnitřní práci a uvolňujeme hněv a žal, který jsme si v sobě nesli, břemeno, které neseme, se odlehčuje. S každým kouskem hluboké práce, kterou vykonáme, nám odpadne kousek váhy z té emocionální zátěže, kousek po kousku. Jak se zbavujeme bolesti z minulosti, všímáme si, že naše staré vzory lpění na bolestných vzpomínkách se začínají rozpouštět a začínáme být skutečně schopni opustit aspekty minulosti, které nás v životě omezovaly.

Esence Odevzdanost nám poslouží právě v době takového přechodu a funguje jako most mezi starým životem v utrpení a novým životem ve svobodě.

Esence Letting Go byla vytvořena, aby nás podpořila při uvolňování pocitů, přesvědčení a jednání, která už pro nás nejsou prospěšná. Pomáhá nám zbavit se minulosti a plněji vstoupit do přítomného okamžiku, jak se odevzdáváme Božskému. Esence nám může být obzvláště užitečná po hluboké emocionální práci, kdy člověk zůstane uvázlý v minulosti a dělá mu potíže uvolnit ji a nechat ji odejít.

Zatímco Vnitřní práce, Zdravý hněv a Truchlící srdce jsou aktivními složkami uzdravovacího procesu, Odevzdanost je první opravdový výsledek tohoto procesu. Je to akt milosti, která přirozeně přichází proto, že jsme měli odvahu odhalit a vyjádřit své staré a dlouho potlačené pocity. A tak zatímco Odevzdanost je něco, co můžeme kultivovat, v emocionálním uzdravování je to také požehnaný výsledek, přirozené a posvátné stádium, které přichází jako pozitivní důsledek toho, že jsme prošli osobní temnotou.

Letting Go je kromě všeho také velmi užitečná při posilování duchovní praxe odevzdání se, kdy vědomě nacvičujeme odevzdávání svého malého já Božskému. Vybavuje se mi sen, kdy jsem dostal definici odevzdání se, která je tou nejlepší definicí Letting Go: „„Odevzdání se je akt konečného ega, které předává kontrolu nekonečnému Bohu.“ To je naše největší a nejhlubší práce, odevzdat VŠE to, co si myslíme, že jsme, Bohu, Duchu, Mystériu, ať už dáváte jakékoliv jméno tomu Nepojmenovatelnému. Letting Go nás silně podpoří v tomto aspektu naší duchovní cesty.

Pár slov o esencích, které tvoří kombinaci Odevzdanost: