Afirmace k zvířecím esencím Cesta uzdravení

1. Inner Work – Vnitřní práce

2. Healthy Anger – Zdravý hněv

3. Grieving Heart – Truchlící srdce

4. Letting go - Odevzdanost

5. Gratitude – Vděčnost

6. Wild Freedom – Svoboda

7. Communion with God – Spojení s Bohem