Mistrovské esence

Nanebevzatí mistři jsou duchovní bytosti, které spolu s anděly, archanděly, duchovními vůdci a dalšími, náleží k té části pro nás neviditelného světa, která podporuje náš život. Mnoho Nanebevzatých mistrů šlo jako my cestou vývoje na Zemi. Během svého pozemského života však překonali dualitu a dosáhli Jednoty. Někteří z nich jsou známi dodnes, jako Lao – c´, Kuan Jin, nebo Kristus.

Protože tito Nanebevzatí mistři prošli pozemskou cestou, vědí velmi dobře, s jakými potížemi se zde potýkáme. Znají všechny strachy, pochybnosti a zklamání, které stále znovu zažíváme. Vidí, jak je někdy těžké, být se svými zkušenostmi zdánlivě osamoceni a když nás druzí mají za blázny. A právě proto jsou láskyplnými, chápajícími a vhodnými učiteli. Skupina Nanebevzatých mistrů je mnohem rozsáhlejších než těchto našich 21, zastoupených v esencích. Tito podporují hlavní životní témata, která se dotýkají v dnešní době většiny lidí. Uvědomění znamená poznat a opustit omezující vzorce chování a myšlení, uvědomit si své vlastní schopnosti, možnosti a síly, své vlastní světlo. Rozpomenout se opět na to, kdo opravdu jsme. Znamená to rozpoznat a přijmout své stinné stránky a použít svět jako zrcadlo k vlastnímu sebepoznání. Každý z Nanebevzatých mistrů je specialistou na určité téma. Náš podíl spočívá v tom, že jsme připraveni se probudit, ochotni pomoc přijmout a vyžadovat ji! Cíl Mistrů nespočívá jen v rozvoji našeho pravého bytí, nýbrž že také každý den plně žijeme, že každý všední den dovedeme k dokonalosti. Při meditaci, procházce, je snadné se dostat do stavu ticha. Kam se ale poděje náš klid, když kolem nás hlučně povykují děti, když jsme v časové tísni, když nás čeká nepříjemný rozhovor nebo když na nás doléhají finanční těžkosti? Cílem je také v těchto situacích zůstat ve svém středu, jednat klidně, trpělivě, jasně. Protože se jedná o každodenní život, pomocí esence se můžete spojit s příslušnými tématy a energiemi Mistrů a tím energie začnou proudit. Tak se uvolní blokády a vědění, dříve skryté, se může stát vědomým.

Esence

 1. Maha Chohan – Vnitřní moudrost
  Umožňuje podniknout krok stranou a pozorovat své vlastní chování. Získáme přehled, jsme schopni si stanovit priority a účelně jednat.
  Otvírá kontakt s podvědomím a vyššími úrovněmi vědomí.
  Pomáhá srozumitelně se vyjadřovat.
  Čakra: 5. - krční a 6. čelní
  Barva: tyrkysová
  Body pro nanášení: krk a šíje, čelní čakra
 2. Lao-c´- Přijetí a vnitřní klid
  Nerozčilovat se nad událostmi, minulostí a druhými lidmi, ale přijímat je, rozpoznat posuzování a hodnocení, být právě teď, být uvolněný, jednat z vnitřního klidu, meditace, vnitřní klid a mír.
 3. Morija – Důvěra Víra v sebe, ve své schopnosti a vlastní sílu a moc, sebeuvědomění a osvobození se od strachu a úzkosti, naděje, důvěra v existenci, pradůvěra.
 4. Kuan Jin – Odevzdanost
  Zanechat kontroly, nechat volně plynout potlačené či zadržované pocity, odevzdat se proudu života, rozvinout ženskou kvalitu, tolerance a soucítění.
 5. Kristus – Pravda a bezpodmínečná láska
  Žít svou vlastní pravdu, nalézt sebe sama, osvobodit se od cizích autorit, rozvíjet přirozenou autoritu, vyvíjet vůdčí kvality a nasadit je pro blaho všech, vyléčit otcovská témata, poznat, co opravdu znamená všeobjímající láska.
 6. Džwal Kul – Přijetí vlastní síly
  Sebedůvěra, sebevědomé vystupování, poznání, že svůj život máme sami ve svých rukou, přijmout vlastní sílu a použít ji, být uvnitřněn ve své moci a síle, schopnost nevzdát se a vydržet, víra a naděje, vědomí vlastní hodnoty.
 7. Sanat Kumara – Spojení nebe a země
  Přístup k vyššímu vědomí, spojit se se zemí, žít rád na zemi, uskutečnit své schopnosti a potenciál v tomto světě.
 8. Angelika – Transformace minulosti
  Zahojit rány minulosti, využít poklady minulých zkušeností, transformace, učení.
 9. Orion – Vize Vize životní cesty, intuice, spojení s vyšším Já, jasnost, jasné poznání.
 10. Kamakura – Jednání
  Pomáhá rozproudit energii. Připraví tolik energie, že následná práce je vyřízena podstatně rychleji.
  Pomáhá nám jednat prakticky.
  Přináší radost z práce, aktivity a z pohybu.
  Doporučuje se pro nové projekty a začátky nových životních úseků. Pokud už máte naplánovaný cíl a kroky k jeho dosažení, pak delší užívání esence, je to pravé.
  Barva je zelená (ne tmavá, spíše jarní)
  Body pro nanášení esence: solar plexus, kolenní čéška, podél páteře od kostrče po krční obratle, lopatky.
 11. Kuthumi – Spojení se zemí Tato energie otvírá vnímavost a chápání skutečnosti a podporuje smysl pro realitu. Spojuje nás s pozemskou energií, uzemňuje nás a stimuluje proud zemské energie do našeho těla. Tím nám dodává stabilitu a napomáhá spojení mezi jemnohmotným a fyzickým tělem. Dopomáhá nám k trpělivosti.
  Posiluje vnímání pozemských energií míst, kamenů či živých bytostí a umožňuje komunikaci s jemněhmotnými bytostmi jako jsou rostliny, víly…
  Barva je žlutá.
  Body pro nanášení esence: čelo u vlasů, 3. oko, kolena, čakry na chodidlech.
  Doporučuji všem, kteří ještě nestojí oběma nohama na zemi, jsou náchylní k nemocem a mají studené končetiny.
 12. Lady Nada – Sebepřijetí a radost ze života Tato energie léčí pocity nedostatku lásky. Pomáhá v přijímání vlastního těla.
  Pomáhá nám uvědomit si, co skutečně chceme a co nám dělá dobře. Zintenzivňuje smyslové vnímání např. hudby, vůní. Pojí se k srdeční čakře!
  Barva je růžová.
  Body pro nanášení esence: 4. čakra zepředu a zezadu, břicho, neoblíbené tělesné části a vnější kotník.
 13. Seraphis Bej – Pozemská síla Tato energie posiluje a harmonizuje energetický tok 1. čakrou. Dovoluje nám zhluboka dýchat, zajišťuje tím větší množství kyslíku a lepší energetické zásobování těla. Přenáší energii z fyzického těla do těl energetických a stimuluje fyzické tělo k pohybu (sportu, tanci a jiného vhodného).
  Vnáší vědomí do hmoty.
  Pomáhá lidem, kteří jdou na vše hlavou, aby získali kontakt se svým tělem a dokázali je vnímat.
  Posiluje spojení mezi 3. a 4. čakrou, a tím i spojení mezi vnitřními vrstvami aury a spirituálním energetickým tělem.
  Čistí pozemskou hmotu - je tedy vhodná k čištění aury, prostoru a drahokamů.
  Pomáhá vstupovat do hmoty, prožívat ji zevnitř a porozumět jí.
  Podporuje šamanskou práci.
  Pojí se k 1. čakře.
  Barva: bílá
  Body pro nanášení: zátylek, 2.čakra zepředu i zezadu táhnout odspodu od 1. čakry, vnitřní strana kolen.
 14. Victory – Růst
  Tato energie stabilizuje a rozšiřuje auru a podporuje výměnu energií uvnitř aury.
  Odbourává blokády mezi čakrami, mezi energetickými těly, mezi podvědomím, běžným denním vědomím a vyšším já a navzájem harmonizuje energetické systémy - ty se pak vzájemně vyladí a dochází k růstu aury a rychlejší výměně informací.
  Působení energie Victory je nejsilnější v místech, kde se nacházejí nejsilnější blokády a největší poruchy.
  Napomáhá zpracování aktuálních témat a jejich pochopení.
  Podporuje každou energetickou práci s tělem, zejména je vhodná k harmonizaci před začátkem nové životní etapy nebo na začátku práce na novém úkolu.
  Kdo si intuitivně vybere tuto energii, stojí nejspíš v životě na prahu něčeho nového.
  Barva: bílá s opalizujícími ostatními barvami
  Body pro nanášení: krční obratle (ty vystouplé), páteř (zespoda nahoru)
 15. Saint Germain – Svoboda
  Tato energie nám pomáhá uvědomovat si své zvykové vzorce chování, osvobozuje nás od „„uvíznutí““ v emocionálním a mentálním těle, osvobozuje od karmy a vede k vnitřní svobodě. Po tomto očištění můžeme vidět situace ze zcela nového úhlu pohledu a svobodně si vybírat, co budeme dělat a jak budeme reagovat.
  Učíme se také pracovat se stříbrnofialovým plamenem a průběžně očišťovat sebe a své prostředí.
  Čakra: krční - 5.
  Barva: fialová
  Body pro nanášení: krk (pátá čakra), zejména hrtan, čelo (šestá čakra), + 7. krční obratel
  Afirmace: - Já jsem bytost fialového plamene, já jsem čistota, kterou Bůh žádá!
  - Země je bytost fialového plamene, země je čistota, kterou Bůh žádá!
  - Více fialového plamene!
 16. Hilarion – Univerzální pravda
  Posiluje spojení s Vyšším Já a vyššími úrovněmi vědomí. Pomůže nám nalézt své místo a svůj úkol na zemi. Pochopíme, kde nežijeme v souladu s životním plánem a dokážeme nastolit nový soulad. Pomáhá pochopit souvislosti. Snadno nás přivádí do změněného stavu vědomí, hluboké meditace a hlubokého klidu.
  Čakra: 6. - čelní
  Barva: světle zelená
  Body pro nanášení: čelo u vlasového porostu, 3. oko, korunní čakra
 17. Pallas Athéna – Radost a hojnost
  Tato energie otvírá vnímání přítomného okamžiku - pocity, vnitřní obrazy, intuici. Přitom se rozpouštějí blokády, které nám brání v tvůrčím vyjádření - písmem, zpěvem, tancem, hrou na hudební nástroj,malbou. Dovolí vyvěrat životní energii a klokotat radostí ze života.
  Spojuje logiku s intuicí, levou a pravou mozkovou hemisféru.Přináší kontakt s vlastním potenciálem a bohatstvím Vesmíru.Pomáhá léčení vnitřního dítěte.
  Čakra: 4. - srdeční, doplňkově 5. - krční
  Barva: zlatorůžová
  Body pro nanášení: 7. krční obratel, ramena, zóny strachu (pod klíčními kostmi), břicho. Navíc: páteř zdola nahoru, horní okraj kotníku, malíková hrana chodidla.
 18. Lady Portia – Stav rovnováhy
  Tato energie nám pomáhá nalézt svůj střed. Podporuje naši vnitřní stabilitu, vyrovnává extrémy - jak na duševní,tak na tělesné úrovni.Nastoluje rovnováhu mezi pozemským a božským podílem.
  Čakra: 4.(srdeční) + 1.(kořenová) a 7.(korunní)
  Barva: korálová (druh oranžové)
  Body pro nanášení: 2. čakra, kolem pupku, křížové obratle
 19. Helion – Slunci podobné bytí
  Tato energie pomůže spojit nepodmíněnou lásku k celku s láskou k sobě samotnému a tím se naše vnitřní světlo rozzáří. Dojde ke zviditelnění našeho charismatu.
  Čakra: 4. - srdeční
  Barva: sluneční žluť - zlatá
  Body pro nanášení: hrudník zepředu i zezadu, pod klíčními kostmi
 20. Aeolus – Tvůrčí síla
  Energie tohoto Mistra spojuje naše vědomí s tvůrčí silou a posiluje spojení s Vyšším Já. V procesu tvoření spojuje sílu Zdroje s pozemskou silou a tím podporuje sílu myšlenek. Rozvíjí vnímavost 3. oka (6. čakra). Spojuje s 8. čakrou a uvádí do stavu hluboké meditace.
  Čakry: 6. čakra - čelní
  Barva: tyrkysová
  Body pro nanášení esence: 3. oko, 7. krční obratel, korunní čakra, navíc: vnitřní strana kotníku
 21. Marie – Poznání jednoty
  Tato energie nás spojuje s veškerým bytím a univerzální láskou a umožňuje nám dávat lásku a bohatství, aniž bychom přišli o svoji sílu. Marie nám umožňuje pochopit, že vše je protkáno božskou nití a že hmota je nádoba pro božskou duši.
  Uvede nás do hluboké meditace a umožní nám prožít stav bytí v jednotě.
  Čakry: všechny
  Barva: tmavá magenta (směs tmavě modré a fialové)
  Body pro nanášení esence: kolem pupku, 3. oko, 7. krční obratel, puls na zápěstí a korunní čakra