Další meditační techniky

Už víme, že meditace je umění ztišení mysli. Když je mysl tichá, roste naše koncentrace na přítomný okamžik a my zažíváme vnitřní klid uprostřed životního chaosu.

Meditace nám pomáhá uklidnit se, zbavit se stresu, ale také se dozvědět něco o nás samých. Ačkoliv je spojována se spiritualismem a různými náboženskými směry, není na nich závislá. Ze své podstaty je to jednoduchý úkon, který si může vyzkoušet úplně každý. Do meditačních technik můžeme zařadit mentální koncentraci na věc, různá dechová cvičení, modlitbu nebo třeba opakováni manter. Podobné metody skutečné pomáhají se zpomalením, případně úplným zastavením naší mysli, ale o meditaci v pravém slova smyslu se nejedná. Meditace je stav naprostého vědomí bez myšlenek. V tom stavu buď jsme anebo nejsme, bez ohledu na to,co zrovna děláme.

1. Dýchací meditace

Dýchací meditace je vhodná pro naprosté začátečníky. Správné dýchání je velmi důležité - je potřeba dýchat uvolněně do břicha, ne do hrudi. Pohodlně si sedněte (nemusí to být ani pozice lotosového květu), abyste měli rovnou páteř. Neopírejte se ale o židli ani o zeď . Zavřete oči a vychutnejte si několik okamžiků, kdy „prostě jenom jste“. Dýchejte pomalu a klidně . Soustřeďte se na vlastní dech a nesnažte se dělat cokoliv jiného. Uvědomujte si veškeré pocity spojené s dýcháním - chlad vzduchu, jak se vám rozšiřuje nos, plní plíce, zvedá břicho. Jistěže se vaše mysl čas od času zatoulá stranou. Nedejte se tím vyvést z míry, ale vždycky se znovu soustřeďte zpátky na dýchání. Nechte všechno, co prožíváte - myšlenky, emoce, pocity, zvuky, pachy - přirozeně přicházet a odcházet. Na podobnou meditaci vám stačí pět minut, ale můžete ji udržet i mnohem déle - tak dlouho, jak vám to bude příjemné.

2. Chodící meditace

Do meditace můžete vnést i aktivní pohyb. Chodící meditace má tu výhodu, že si snáze uvědomíte přitomnost ve vlastním těle a krásu okamžiku . Je vhodná i pro začátečníky. Vaše mysl je při chůzi obvykle rozptýlená myšlenkami na nákup, práci, rodinu nebo počasí. Chůze je pro vás automatická, zkuste se na ni ale soustředit. Najděte si půl hodinu jenom pro sebe a začněte. Na chvíli se zastavte, zavřete oči a soustřeďte se na své dýchání. Dýchejte do břicha, přirozeně a pomalu, tak aby vám to bylo příjemné. Věnujte pozornost celému tělu. Pak pomalu otevřete oči a vyjděte , velmi pomalým vycházkovým tempem. Soustřeďte se na pocity, které při chůzi zažíváte - pohyb svalů, dýchání, houpáni boků, pohyb rukou. Věnujte pozornost i látce oblečeni, tvrdosti podrážky, pozorujte, jak přenášíte váhu z jednoho místa na druhé, jaký je to pocit nohu zvednout, pokrčit, položit zpátky na zem. Postupně přesuňte pozornost od chodidel k dalším částem těla - břichu, rukám, plicím. Pokud v některé části těla najdete napětí, soustřeďte se na něj a uvolněte ho. Je normální, že vás bude rozptylovat okolí. Nezlobte se kvůli tomu, ale pokaždé se vraťte zpátky k soustředěné chůzi.

3. Přírodni meditace

Možná jste už zažili vlastní přírodní meditaci, ani o tom nevíte. Je totiž tak přirozená, že jí spousta lidí prochází, aniž by si to uvědomovala. Můžete vyzkoušet hned dva její druhy: s otevřenýma nebo se zavřenýma očima. V druhém případě si najděte příjemné místo v přírodě, sedněte si nebo lehněte a zavřete oči. Nejprve se soustřeďte na dýchání, abyste se uklidnili a mohli se plně věnovat přítomnému okamžiku. Uvědomte si své pocity, myšlenky, emoce. Nesnažte se je měnit, prostě je nechte plynout. Tomu věnujte asi minutu. Teď se soustřeďte na všechno kolem vás: teplotu vzduchu na kůži, pohyb větru, sluneční paprsky. Uvědomte si zvuky kolem - šumění listí, potoka, zpěv ptáků, bzučení včel. Naslouchejte tomu orchestru a nesnažte se aktivně rozlišovat jednotlivé zvuky. Když se vám myšlenky zatoulají stranou, jemně je přiveďte zpátky. Snažte se neuvažovat slovy, ale prostě věci vnímejte. Ani meditace s otevřenýma očima není složitá. Měli byste s ni začít stejně jako s meditací se zavřenýma očima: tím, že se soustředíte na svůj dech. Plně si uvědomte sebe, své tělo, pocity, myšlenky. Potom zaměřte pozornost na okolí. Snažte se všechno vnímat bez toho, abyste to hodnotili.

4. Hudební meditace

Může se vám to zdát zvláštní, ale meditovat se dá i při poslechu hudby. Pořád platí to stejné - zaměřte se na přítomný okamžik a vyčistěte hlavu od myšlenek. Ideální je poslouchat nějakou klidnou, relaxační hudbu. Najděte si místo sami pro sebe a zapněte muziku. Poslech přes sluchátka vám pomůže soustředit se jenom na samotnou melodii. Zavřete oči a zase se chvíli soustřeďte na dýchání. Jakmile se uklidníte a vyprázdníte myšlenky, můžete začít věnovat pozornost hudbě. Prociťte ji. Snažte se od sebe rozlišit jednotlivé nástroje. Stejnou písničku můžete poslouchat několikrát dokola a při každém poslechu se zaměřit na jiný nástroj. Nesnažte se soustředit na význam slov, zbytečně by vás to rozptylovalo.

Pozitivní vliv meditace

Protože se při meditaci snažíte věnovat veškerou pozornost přítomnému okamžiku, zlepšujete tak svoji pozornost a soustředěnost i v normálním životě. Meditace tlumí pocity úzkosti a stresu. Během ní ztrácíme spojení s určitými neurálnímí cestami mozku, například se strachem. Ten vzniká právě z očekávání toho, co by se mohlo stát. Cílem meditace je přijímat věci takové, jaké jsou. O to víc si vychutnáte přítomný okamžik.

Jak často meditovat?

Ze začátku je rozumné meditovat přibližně dvakrát denně po dobu pěti až dvaceti minut. Jakmile se vám postupně dostane meditace pod kůži, sami poznáte, jaká doba vám nejvíc vyhovuje. Vaše tělo vám to řekne samo.