Detoxikace infekčního ložiska

Vznik ložiska

Opouzdřené infekční ložisko musí mít ke vzniku a existenci tyto podmínky

  1. Orgánový stres - tkáň, která je stresována, ať již stresem vzniklým na základě zevních podmínek či vnitřních příčin, snadněji vytváří opouzdřená infekční ložiska.
  2. Životní styl - především chybné způsoby stravování, jsou dalším důležitým momentem pro vznik ložisek, protože dodávají hlavně stavební materiál pro jejich pouzdra.
  3. Genetická výbava - zejména metabolismus, ale i další faktory jako kvalita imunitního systému a dalších ochranných systémů jsou velice ovlivněny genetickou výbavou. Na základě anamnézy lze vytipovat osoby, které budou mít velkou tendenci ke vzniku infekčních ložisek.
  4. Životní prostředí - přítomnost radioaktivity, toxických kovů, chemických látek, zplodin automobilového provozu, antibiotik a dalších cizorodých látek v životním prostředí znamená značnou toxickou zátěž pro tkáně lidského organismu.

Tyto faktory jsou rozhodující při vzniku infekčních ložisek a chronických chorob. Je-li jedinec velmi dobře protistresově vybaven a má dobrý genetický základ, nemusí úzkostlivě řešit způsoby stravování, protože jeho dispozice pro vznik infekčních ložisek je malá. Naopak organismus velice stresovaný bude mít tuto dispozici podstatně větší a je namístě, aby takový jedinec omezil škodlivé potraviny ve svém jídelníčku.

Organismus s nekvalitní genovou výbavou, který je velice stresován, musí úzkostlivě řešit způsoby stravování, pokud chce zpomalit vznik infekčních ložisek i jejích negativní zdravotní důsledky.

Odstranění ložiska

Detoxikace infekčního ložiska může být provedena teprve tehdy, jestliže se nám podaří rozložit jeho obal. Uvolněná infekce je pak buď likvidována vlastním imunitním systémem, jindy je třeba uskutečnit detoxikaci stejně jako u jiných volných infekcí. K rozpouštění obalů infekčních ložisek slouží preparáty řady Help. Základním předpokladem diagnózy je změření jednotlivých tkání a jejich zátěže. Likvidace infekčních ložisek a jejich detoxikace je základním kamenem detoxikační medicíny,která je schopna zbavit člověka chronických chorob.