Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

clanky:joalis:co-je-to-detoxikace [2018/08/24 19:44] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Co je to detoxikace ======
 +Detoxikací nazýváme proces, při němž je organismus zbavován jedovatých látek. Na základě dvacetileté praxe lze s jistotou konstatovat,​ že jakmile se tělo zbaví jedovatých látek, dochází k úpravě jeho funkcí, to znamená k uzdravení a k vymizení symptomů nemoci. Za různými nemocemi tedy stojí toxické zatížení nervového, hormonálního,​ imunitního nebo lymfatického systému či tkání jater, srdce, ledvin, plic, žaludku, slinivky břišní a dalších. Toxiny mají různou podobu a nelze je zařadit do jedné homogenní skupiny. Rozdělme si je proto na volné toxiny ze životního prostředí jako jsou těžké kovy, radioaktivita,​ chemikálie a další, dále na volné infekce ​ pohybující se v organismu, které se mohou projevovat nejrůznějšími symptomy podle druhu infekce a napadeného orgánu, a konečně na ložiskové infekce, které jsou izolovány v ložiskách tvořených obvykle hlenem pocházejícím z nadměrné konzumace hlenotvorných potravin.
  
 +Ložiska se mohou nacházet v kterémkoliv orgánu. Produkují mikrobiální toxiny, protože jejich hlavním obsahem jsou různé infekce. Velmi problematické bývají neuroinfekce,​ například Borrelie burgdorferi,​ některé viry, infekce přenášené zvířaty nebo plísně. Nebezpečné jsou rovněž různé známé infekce produkující velké množství toxinů jako streptokoky,​ salmonela, rickettsie a další.
 +
 +Základním kamenem účinnosti detoxikačního procesu jsou tzv. klíčová ložiska nacházející se v tzv. klíčových tkáních. Tato ložiska ovládají základní orgány v tom smyslu, že je oslabují a připravují na usazení finální infekce. Klíčová ložiska se skládají do systémů stereotypních a fixních pro různé druhy nemocí. Například vznik zhoubného nádoru předchází rozmístění klíčových ložisek v organismu do stereotypního obrazu, čímž se vytvoří podmínky pro existenci nádoru. Bez vzniku obrazce z klíčových ložisek nemůže nádor vzniknout. Klíčová ložiska je proto možné likvidovat preventivně a nebo z léčebných důvodů tehdy, má-li orgán ještě reverzibilní léčebné vlastnosti.
 +
 +Toxiny jsou z organismu uvolňovány na základě informačních preparátů nesoucích potřebné informace pro imunitní systém či na základě rezonančních preparátů sloužících především k rozbíjení obalů ložisek a k uvolňování jejich infekčního obsahu, který je posléze likvidován imunitou. Mezi primární tedy patří detoxikace imunitního systému a tím znovuobnovení jeho funkce. Obranyschopnost je však velmi komplikovaná. Podílí se na ní jak centrální a vegetativní nervový systém, tak i systém lymfatický,​ thymus a některé další orgány, zejména střevní trakt a plíce. Detoxikace těchto orgánů patří proto mezi priority.
 +
 +Principem detoxikace je tedy možné zvládnout nejen velmi závažné nemoci odolávající současné moderní medicíně jako je například alergie, astma, chronický únavový syndrom, chronické gynekologické infekce a další, ale především preventivně předcházet velmi jemným a jednoduchým způsobem onemocnění různých systémů. Detoxikační medicínu považujeme za medicínu kauzální řešící vlastní příčinu onemocnění,​ nikoliv symptom jakožto důsledek onemocnění. ​
 +
 +Volně dle [[www.joalis.cz|MUDr. Josefa Jonáše]].