Co je to detoxikace

Detoxikací nazýváme proces, při němž je organismus zbavován jedovatých látek. Na základě dvacetileté praxe lze s jistotou konstatovat, že jakmile se tělo zbaví jedovatých látek, dochází k úpravě jeho funkcí, to znamená k uzdravení a k vymizení symptomů nemoci. Za různými nemocemi tedy stojí toxické zatížení nervového, hormonálního, imunitního nebo lymfatického systému či tkání jater, srdce, ledvin, plic, žaludku, slinivky břišní a dalších. Toxiny mají různou podobu a nelze je zařadit do jedné homogenní skupiny. Rozdělme si je proto na volné toxiny ze životního prostředí jako jsou těžké kovy, radioaktivita, chemikálie a další, dále na volné infekce pohybující se v organismu, které se mohou projevovat nejrůznějšími symptomy podle druhu infekce a napadeného orgánu, a konečně na ložiskové infekce, které jsou izolovány v ložiskách tvořených obvykle hlenem pocházejícím z nadměrné konzumace hlenotvorných potravin.

Ložiska se mohou nacházet v kterémkoliv orgánu. Produkují mikrobiální toxiny, protože jejich hlavním obsahem jsou různé infekce. Velmi problematické bývají neuroinfekce, například Borrelie burgdorferi, některé viry, infekce přenášené zvířaty nebo plísně. Nebezpečné jsou rovněž různé známé infekce produkující velké množství toxinů jako streptokoky, salmonela, rickettsie a další.

Základním kamenem účinnosti detoxikačního procesu jsou tzv. klíčová ložiska nacházející se v tzv. klíčových tkáních. Tato ložiska ovládají základní orgány v tom smyslu, že je oslabují a připravují na usazení finální infekce. Klíčová ložiska se skládají do systémů stereotypních a fixních pro různé druhy nemocí. Například vznik zhoubného nádoru předchází rozmístění klíčových ložisek v organismu do stereotypního obrazu, čímž se vytvoří podmínky pro existenci nádoru. Bez vzniku obrazce z klíčových ložisek nemůže nádor vzniknout. Klíčová ložiska je proto možné likvidovat preventivně a nebo z léčebných důvodů tehdy, má-li orgán ještě reverzibilní léčebné vlastnosti.

Toxiny jsou z organismu uvolňovány na základě informačních preparátů nesoucích potřebné informace pro imunitní systém či na základě rezonančních preparátů sloužících především k rozbíjení obalů ložisek a k uvolňování jejich infekčního obsahu, který je posléze likvidován imunitou. Mezi primární tedy patří detoxikace imunitního systému a tím znovuobnovení jeho funkce. Obranyschopnost je však velmi komplikovaná. Podílí se na ní jak centrální a vegetativní nervový systém, tak i systém lymfatický, thymus a některé další orgány, zejména střevní trakt a plíce. Detoxikace těchto orgánů patří proto mezi priority.

Principem detoxikace je tedy možné zvládnout nejen velmi závažné nemoci odolávající současné moderní medicíně jako je například alergie, astma, chronický únavový syndrom, chronické gynekologické infekce a další, ale především preventivně předcházet velmi jemným a jednoduchým způsobem onemocnění různých systémů. Detoxikační medicínu považujeme za medicínu kauzální řešící vlastní příčinu onemocnění, nikoliv symptom jakožto důsledek onemocnění.

Volně dle MUDr. Josefa Jonáše.