Co jsou to zvířecí esence

Jsou přírodní energetické prostředky, které nás uzdravují moudrostí a silou divokých zvířat. Zvířecí esence, stejně jako květinové a drahokamové jsou „vibrační esence“. Každá z esencí obsahuje vibrační otisk energie zvířecího druhu, ale neobsahuje žádné materiální části zvířat.

Jak se esence vyrábějí?

Při vývoji zvířecích esencí nejsou žádná zvířata chytána nebo jakkoli poškozena. Esence se vyrábějí zvláštním obřadem – naladěním se na divočinu. Tento proces se odehrává v divoké přírodě, konkrétně v Blue Ridge Mountains ve Virginii, USA, a zahrnuje invokaci ducha zvířecího druhu spolu s meditací a modlitbou k danému zvířeti.

Co obsahují esence?

Kromě energie zvířete každá esence obsahuje pouze destilovanou vodu a brandy, která působí jako ochrana vibrací. Bez brandy by vibrace brzy zeslábly. Pokud jste citliví na alkohol, kápněte si esenci do horké vody a alkohol se rychle odpaří.

Jak často a v jakém množství užívat esence?

Je mnoho způsobů, jak užívat esence, takže můžete experimentovat a udělat to, co vám připadá nejlepší. Doporučuji užívat 5 až 7 kapek 3 krát nebo 4 krát denně, ale ne přímo s jídlem. Esenci si můžete kápnout pod jazyk nebo do sklenice vody. Můžete si také namíchat dávku do láhve s vodou, ze které budete v průběhu dne upíjet. Kromě toho jsou esence úplně stejně účinné, když je nakapete do teplé koupele.

Je dobré užívat esenci nejméně 3 týdny, abyste mohli posoudit, zda pro vás byla přínosem. Účinnost esence se zvýší, když se po jejím užití ztišíte a rozjímáte nad daným zvířetem a jeho kvalitami – můžete použít pomocné afirmace. Je možné užívat několik zvířecích esencí současně, obvykle 2 až 3. Pokud se s esencemi teprve seznamujete, mohlo by pro vás být zajímavé začít pouze jednou z nich, abyste mohli jednoznačně posoudit její účinky.

Zvířecí esence můžete užívat společně s dalšími vibračními přípravky i s květinovými esencemi, ale doporučuji nechat si mezi nimi alespoň 15 minutový odstup. Pokud to není v určité situaci možné, je v pořádku, když užijete více esencí naráz. Nemůžete si nijak uškodit, jen prospěch z každé esence bude větší, pokud ji užijete s určitým časovým odstupem.

Jak si vybrat esenci?

  1. Po zvážení vaší aktuální situace si vyberte zvířecí esenci, kterou považujete za nejvhodnější. Můžete si přečíst popisy esencí a případové studie k nim. To je nejběžnější způsob.
  2. Zvolte si zvířata, která vás intuitivně přitahují. Možná cítíte nějakou emocionální nebo duchovní vazbu s určitým zvířetem. Intuice vás může dovést ke zvířatům, jež vám nabídnou kvality po kterých toužíte nebo které potřebujete.
  3. Vyberte si zvířata, která se vám nelíbí nebo jsou vám nepříjemná. Často to může poukazovat na to, jakou část své duše a osobnosti potřebujete zpracovat a přijmout. Práce s těmito esencemi pomáhá zpracovat strachy a další „stínové“ aspekty.
  4. Vyberte si zvířata, která napomáhají při určitých činnostech nebo v konkrétních situacích. Zkuste Labuť pro milování, Vlka při bubnování v kruhu a dalších kolektivních aktivitách, Holubici pro svatební obřady, pohřby a meditace. Tento seznam by byl dlouhý, řiďte se intuicí.

Zvířata jsou více dimenzionální stvoření, a proto s esencemi pracujeme každý po svém. Dovolte si experimentovat, najděte co vám funguje nejlépe, a dovolte intuici, ať vás vede dál. A úplně nejvíce – užívejte si toto dobrodružství! Někdy se stane, že člověk má pocit, jakoby mu esence přinesla pravý opak toho, co očekával. Když člověk cítí po užití esence smutek, hněv nebo depresi, je to proto, že esence slouží jako katalyzátor, který vynese na povrch nevyřešené emoce, které je třeba pochopit, zpracovat a přijmout.

Jedna žena si vzala Kolibříka a očekávala, že se bude hned cítit lehká a šťastná. Místo toho se začala cítit velice smutně a byla v depresi. Kolibřík na ni působil tak, že vynesl na povrch pocity uložené v podvědomí od doby, kdy se rozešla s manželem. Potřebovala si je uvědomit a vyléčit a teprve potom mohla naplno prožít radost a lehkost, kterou pro ni Kolibřík ztělesňoval. Pokračovala v užívání Kolibříka a zjistila, že jí je oporou v tom, jak se vypořádává se svým žalem a hněvem. Když svou práci dokončila, dostavila se radost a štěstí. Když po užití esence nastanou nějaké těžší stavy, je samozřejmě na vás rozhodnutí, zda je správná doba na jejich řešení. Pokud cítíte že ano, pak i nadále užívejte esenci, která vám bude užitečná při doléčení nevyřešených témat.