Co jsou to esence

Vibrační esence vysoké duchovní úrovně dokážou najít v našem energetickém systému staré nefunkční myšlenkové vzory a bolestivé emoce, uvolnit je a přenést do vědomí. Zároveň se nám dostává podpory, abychom dané téma zvládli, zpracovali a pochopili. Dochází k harmonizaci, vibrace našeho energetického systému se zvyšují.

Esence urychlují náš vývoj, práce s nimi nás také naučí vnímat odlišnost vibračních frekvencí jednotlivých esencí, což přeneseno do praktického života znamená vyšší citlivost a rozvoj intuice. Prohlubuje se nám vhled do situací a zkoušek v našem životě.

„Vhodnou“ esenci si lze vybrat intuitivně nebo testováním. Esence je možné kombinovat s dalšími metodami a prací na sobě sama, podporují rozvoj schopností a talentů, které v sobě nosíme.

Záleží na tom, v jaké životní situaci se zrovna nacházíte, co chcete pomocí esence podpořit a zpracovat, zda chcete s očistou v jemnohmotných tělech postupovat rychle či pozvolna.