Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

clanky:cakrove-esence:start [2015/05/23 17:57]
Ondřej Votava vytvořeno
clanky:cakrove-esence:start [2018/08/24 19:44]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Čakrové esence ====== 
-Čakry jsou základem indické medicíny. Slouží jako energetická centra lidského těla. Západní medicína ještě ​ 
-nemá důkazy o jejich existence, takže s čakrami nepracuje. Pokud přijmeme myšlenku energetických ​ 
-center bez vědeckého důkazu, najdeme nové cesty léčení s využitím květinových esencí. Esence Horus se  
-zaměřují na sedm hlavních čaker. Na čakru lze pohlížet jako na trychtýř, který sbírá energii z okolí. Pokud  
-se takový trychtýř uzavře, má to negativní vliv na tělo, duši a emoce. V následujícím popisu se dozvíte více  
-o každé z čaker, o tom, jak se projevuje blokace čaker a co nám může přinést, když čakry vyléčíme. ​ 
-  
-  ​ 
-===== PRVNÍ ČAKRA - ZÁKLADNÍ ===== 
-  
-Samozřejmě se týká základů našeho života. Základní energie nám pomáhá zvládat materiální aspekty života. ​ 
-Bez nich je duchovní život nemožný prostě proto, že bychom bez hmotné základny zemřeli. Základní čakra ​ 
-pomáhá žít, najít si práci, pracovat, postavit dům, platit účty a třeba najít školku pro naše děti. Tato  
-energie nás uzemňuje, dává nám stabilitu a dobrý smysl pro realitu. Když je baterie nazvaná základní čakra ​ 
-nabitá, jsme schopni vypořádat se se vším, co život přináší,​ a to i v dobách nejtěžších. ​ 
-Není to ale pouze energie pro přežívání. Dává nám také radost ze života. Když máme rádi své tělo, také rádi  
-pracujeme a tančíme, sportujeme, pečujeme o zahradu, umíme si užít jídlo, hru a sex. Tato energie nás  
-udržuje naživu a v nemoci nám pomáhá zotavit se tím, že stimuluje imunitní systém. ​ 
-Pomáhá nám realizovat naše ideje a plány, v případě nedostatku jsme apatičtí a žijeme spíše v našich ​ 
-představách než v realitě. ​ 
-  
-  
-===== DRUHÁ ČAKRA - KŘÍŽOVÁ,​ SAKRÁLNÍ ===== 
-  
-Křížová čakra se nalézá na páteři oproti stydké kosti. Na fyzické úrovni podporuje a energizuje pánev a  
-všechny její orgány, jako např. pohlavní orgány a močový měchýř. Kromě toho pracuje se všemi tekutinami ​ 
-v lidském těle, tj. s krví, močí, lymfou, atd.  
-Na emocionální úrovni křížová čakra pracuje s tvořivostí a sexualitou. Samozřejmě obojí spolu souvisí ​ 
-(výjimkou jsou situace, kdy se stal sex nudnou rutinou). Sex je velkou motivací a jakákoliv motivace v sobě  
-má sexuální složku. Tato „příchuť“ způsobuje, že něco začneme, a posiluje naši vůli. Není divu, že reklamy ​ 
-využívají tuto zákonitost:​ sex prodává. Téměř každý produkt je spojen s nějakým sexuálním aspektem, ​ 
-když jde o komunikaci s veřejností. ​ 
-Nedostatek motivace může ukazovat na zablokovanou křížovou čakru. Když se cítíte neschopni cokoliv ​ 
-udělat a všechno vypadá tak nudně, měli byste si ověřit stav své druhé čakry. Druhou zásadní oblastí, ​ 
-kterou ovlivňuje křížová čakra, je tvořivost (nevěřili byste, jak dokážou být lidé tvořiví, když chtějí sex).  
-Obojí, sexualita i tvořivost, vedou ke zrození někoho nebo něčeho nového. Není divu, že spisovatelé často ​ 
-hovoří o své knize jako o svém dítěti. Bez vlivu motivace této čakry (někdy nazývané sexuální) by jejich ​ 
-knihy nebyly tak vzrušující a fascinující. ​ 
-Zdravá a plně energizovaná křížová čakra nám pomáhá vybudovat zdravé, silné a inspirující vztahy. Když  
-lidé potlačují svou sexualitu, nejen že to blokuje jejich sexuální čakru, ale také tak potlačují svou vlastní ​ 
-přirozenost (což by se dalo nazvat sebe-znásilňováním). Některá náboženství vyžadují vzdání se sexuality. ​ 
-Výsledky toho můžeme vidět všude ve světě, například v násilí a terorismu.  ​ 
-Tato čakra nám přináší energii a motivaci a naplnění. Zatímco základní čakra podporuje naše materiální ​ 
-základy (maso a kosti), druhá čakra nás uvádí do pohybu. Křížová čakra probouzí naši ochotu poznávat svět, ​ 
-být aktivní a společenští a přináš í nám lásku k životu. Pokud neprožíváme nic vzrušujícího a dobrodružného, ​ 
-vše je jen rutina, pak může druhá čakra dát našemu životu nový směr. ​ 
-Esence pro druhou čakru povzbuzuje smyslnost, fantazii, schopnost překračovat hranice, chuť do života, ​ 
-hojnost. ​ 
-  
-  
-===== TŘETÍ ČAKRA - SOLAR PLEXUS ===== 
-  
-Vědci objevili solar plexus přibližně před sto lety. Nalezli svazek nervů, který připomínal slunce a jeho  
-paprsky. Toto nervové centrum je součástí našeho autonomního systému - proto funguje nezávisle na naš í  
-vůli - a reguluje všechny funkce v oblasti břicha. ​ 
-Ačkoliv naše vůle neřídí solar plexus přímo, můžeme jej ovlivňovat - aniž bychom museli praktikovat jógu  
-čtvrt století. Ve 30. letech minulého století německý lékař vyvinul relaxační techniku zvanou autogenní ​ 
-trénink, na kterou navázalo mnoho dalších. Jedno ze cvičení, které se zde praktikuje, je zaměřeno na solar  
-plexus. Užívá se při něm autosugesce „mé břicho je teplé“. Čím více se toto cvičení dělá, tím je účinnější. ​ 
-Autonomní nervový systém má dvě části, sympatikus a parasympatikus. Sympatikus řídí naše aktivity, ​ 
-přivádí krev tam, kde je nejpotřebnější,​ do svalů a do mozku. Pracuje nejvíce tehdy, když relaxujeme. Krev  
-je přiváděna do kůže a k zažívacím orgánům. To obojí reprezentuje starý dobrý systém Yin-Yang. Když  
-jsme aktivní, pracuje nejvíce sympatikus. Když odpočíváme nebo spíme, pracuje parasympatikus. Lidé, kteří ​ 
-žijí život plný stresu, jsou řízeni hlavně sympatikem (yang). Mají rádi svůj život pod kontrolou a často mají  
-problém nechat něco odejít. I když se položí a snaží se relaxovat, jejich mysl se nezastaví a probírá ​ 
-záležitosti dne nebo cokoliv jiného stále dokola. Abychom přiměli naše trávení ke správné funkci, je třeba ​ 
-přepnout ze sympatiku na parasympatikus,​ z yang na yin. Když jste celý den aktivní, nemůže parasympatikus ​ 
-správně spustit činnost žaludku ani střev. Víte, co pak následuje. Večeře leží v žaludku jako kámen a  
-nehýbe se. Pálení žáhy, plyny, jídlo se rozkládá namísto toho, aby bylo stráveno. A to je pouze část ​ 
-problémů, které vznikají, když podléháte stresu a hektickým stavům. Když si čas od času odpočinete, ​ 
-neznamená to, že jste líní, ale že podporujete své vlastní zdraví a zdravé trávení. Musíte nechávat odejít... ​ 
-Na emocionální úrovni je jedním z hlavních znamení nesprávně fungujícího solar plexu strach. Vidíte jen  
-problémy a překážky,​ dostanete se do deprese a dostanete strach z různých úkolů. Ztrácíte možnost volby. ​ 
-Je ale také možný druhý extrém - snaha mít vždy všechno pod kontrolou. Bojíte se toho, co neznáte (třeba ​ 
-budoucnosti),​ a tak se snažíte nedát „náhodám“ šanci. Snažíte se řídit každý den svého každodenního ​ 
-života. Takové chování je stresující a neúspěšné. Nakonec se to projeví, nejpozději tehdy, když vám lékař ​ 
-objeví žaludeční vředy. A i když lékař nikdy neslyšel o yin a yang, jistě vám doporučí relaxaci, odpočinek a  
-nějaký způsob zvládání stresu (méně šikovný vám dá hrst pilulek a nechá vás odejít s vaším nezdravým ​ 
-způsobem života). ​ 
-Když váš solar plexus pracuje správně, je hlavním zdrojem odvahy a důvěry. Jednáte v souladu se svou  
-osobností a emocemi, máte sílu a kapacitu jednat, umíte jednat spontánně a nasloucháte potřebám svého ​ 
-těla. Flexibilita,​ síla a odvaha, dobré trávení, teplé ruce a nohy, zdravý denní a noční cyklus, fungující ​ 
-instinkt schopnost jít s proudem života, to jsou odměny za plně fungující třetí čakru. ​ 
-Esence pro třetí čakru dává prapůvodní důvěru, pomáhá cítit se v bezpečí, schopnost čelit svým temným ​ 
-stránkám, odvahu, smysl pro humor, důvěra v budoucnost, ochranu před emocemi druhých, vycentrovanost a  
-bezpečí, schopnost čelit výzvám, bojovat za správnou věc bez váhání a pochybností. ​ 
-  
-===== ČTVRTÁ ČAKRA - SRDEČNÍ ===== 
-  
-Srdeční čakra se samozřejmě nachází v oblasti srdce. Odpovídá jí zelená barva, která posiluje srdce. ​ 
-Pokud tedy chcete vrátit mír do svého srdce, projděte se v přírodě. A pokud to nejde, dejte si nějaké ​ 
-květiny třeba na pracoviště. To, že naše města postrádají zeleň, je důvodem, proč jsou plná stresu. Vše je  
-šedé, přelidněné a hlučné. Jak by tedy lidé mohli neztratit svou vnitřní rovnováhu? ​ 
-Na fyzické úrovni srdeční čakra podporuje srdce, plíce a brzlík. Pokud byste měli nějaké problémy s těmito ​ 
-orgány, podpořte své léčení užíváním esence pro čtvrtou čakru. Tato čakra hraje v systému čaker ​ 
-důležitou roli jako centrum. Je to centrum mezi fyzickými silami (nižšími třemi čakrami) a duchovními ​ 
-silami (horní tři čakry). Tyto síly se setkávají v srdci a spojují se s láskou. Kdykoliv se ve vás střetávají ​ 
-emoce s rozumem, mysl a duše, srdeční čakra vám pomůže nalézt řešení. Pokud je ale blokovaná nebo  
-nepracuje správně, můžete trpět různými problémy. Např. extrémním altruismem při současném ignorování ​ 
-vlastních potřeb a tužeb, můžete si také zcela zablokovat své srdce a stáhnout se od lidí a žít o samotě. ​ 
-Někteří lidé odmítají lásku, protože se cítí příliš ​ zranitelní a raději zůstanou sami, než by riskovali ublížení. ​ 
-Lidé také ztrácejí své zájmy, radost a motivaci a prožívají vše jako nudné. Jiní se mohou chovat dětinsky a  
-chtějí být stále se svými milými, až by je téměř udusili. Jsou tak závislí! Jednoho dne jejich partner zjistí, ​ 
-že by se měl více věnovat sám sobě a - odejde. ​ 
-Silná srdeční čakra nám dává hlavní ingredience pro naplněný život: spolupráci a empatii, respekt, ​ 
-rovnováhu mezi aktivitou a pasivitou, schopnost dávat a přijímat lásku, jednat ze srdce, přerůst své ego,  
-být a cítit se svobodní ve vztazích. ​ 
-Esence pro čtvrtou čakru dává novou motivaci, aktivitu, lehkost, nadšení, schopnost překonat své meze,  
-osvobození od minulosti a omezení, přináší radost do srdce, pomáhá otevřít se lásce, soulad mysli a duše, ​ 
-schopnost nalézat řešení srdcem, bezpodmínečnou lásku, schopnost sdílet radost s druhými. ​ 
-  
-  
-===== PÁTÁ ČAKRA - KRČNÍ =====  
-  
-Tato čakra má na starosti výměnu - informací, energie, čehokoliv. Reguluje proudění potravy, vody, kyslíku, ​ 
-nervových impulsů, informací od hlavy k srdci a naopak. V hrdle se naše myš lenky mění na slova, zde se také  
-rozhoduje, co půjde do plic a co do žaludku. Štítná žláza nám dává novou energii, když jsme unaveni. ​ 
-Příštitná tělíska regulují obsah vápníku v kostech. Kyslík, který vdechujeme, dává ohni ze základní čakry ​ 
-nový žár. Proto nesmíme podceňovat úlohu páté čakry. Když je tato čakra uzavřena a nemá dostatek ​ 
-energie, můžeme vážně onemocnět. Začíná to třeba malým kašlem, ale může pokračovat řadou zánětů nebo  
-vážnými plicními problémy atd.  
-Tématem páté čakry na úrovni emocionální,​ sociální, psychologické a duchovní je autentičnost. Silná a  
-zdravá pátá čakra znamená upřímnost a spolehlivost,​ hlava a srdce jsou v souladu. Pokud je zde nějaká ​ 
-blokáda, člověk může mít tendenci předvádět se, být hrubý, vysoce racionální nebo vysoce emocionální, ​ 
-falešný a neupřímný. Takový člověk pak nevyužívá správně schopnost mluvit, ale bezdůvodně ubližuje ​ 
-druhým. Stydlivost a arogance je dalším projevem blokované páté čakry. Pokud čakru vyléčíme,​ bude  
-výsledkem vřelost, účast a autentičnost. ​ 
-Souvisí to vše s našimi vztahy k druhým. Komunikujeme jasně nebo indiferentně a nerozhodně?​ Dochází ​ 
-k tomu, že nám druzí nerozumějí?​ Pak je třeba vyléčit naše komunikační centrum - naš i vnitřní i vnější ​ 
-komunikaci. ​ 
-  
-===== ŠESTÁ ČAKRA - „TŘETÍ OKO“ =====  
-  
-Tato čakra souvisí s důležitým bodem v těle, který si spojujeme s tzv. třetím okem. Ve skutečnosti je tato  
-čakra umístěna na páteři jako ostatní čakry. Je přesně tam, kde se hlava stýká s krkem, nad prvním ​ 
-obratlem. Třetí oko se zmiňuje v duchovní historii od dob, kdy Horus, egyptský bůh Slunce (který je svým  
-způsobem otcem našich esencí), ztratil oko a namísto něj si vyvinul třetí oko na čele přímo mezi obočím. To  
-mu dovolilo vidět i to, co je ukryto pod povrchem, vidět celkový obraz. ​ 
-Na fyzické úrovni tato čakra podporuje vše uvnitř a kolem hlavy. Posiluje naše smysly, schopnost vnímání i  
-mentální schopnosti. Dobře pracující šestá čakra nám pomáhá chápat složité struktury. Vynáší do vědomí, ​ 
-co bylo podvědomé. Souvisí také s logickým myšlení, emocemi a intuicí. Tyto aspekty tvoří celek, který nám  
-pomáhá pochopit svět i sebe samé. Neomezujte své vnímání na emocionální,​ racionální nebo intuitivní -  
-spojte je všechny dohromady, abyste viděli celkový obraz. Šestá čakra vám s tím pomůže. ​ 
-Blokovaná šestá čakra způsobuje například to, že „pro stromy nevidíme les“, jsme těžcí a pomalí, těžko se  
-orientujeme,​ chybí nám autentičnost,​ schopnost obecného náhledu; přehnaně užíváme logické a racionální ​ 
-myšlení, chybí nám smysl pro realitu, ztrácíme se ve svých snech, chováme se zmateně... Všechny symptomy ​ 
-spojené se smysly, orgány a myšlením. Esence pro šestou čakru pomáhá uvést smysly do souladu, pomáhá ​ 
-nám z letargie do aktivního a radostného života. Dává nám vše, co potřebujeme pro naplňující,​ smyslný a  
-citlivý život. Pomáhá také při přílišné intelektuálnosti a mentální netečnosti. Šestá čakra vás probouzí do  
-nového života pomáhá vám k celistvosti. ​ 
-  
-  
-===== SEDMÁ ČAKRA - KORUNNÍ ===== 
-  
-Nachází se na vrcholku hlavy. Podobně jako první čakra podporuje naše uzemnění a spojení se Zemí a  
-materiální úrovní, korunní čakra nás otevírá a spojuje s nemateriální,​ duchovní říš í (ať už pod tím rozumíme ​ 
-cokoliv, přírodu, Boha, duchy zvířat atp., to vše má jedno společné - odráží se v tom lidská potřeba a  
-hledání vyššího bytí, vyšš ího řádu a hlubšího smyslu života). ​ 
-Tato čakra nás vede k novým perspektivám,​ ukazuje nám svět z vyš ší úrovně. Učí nás rozpoznat, co mají  
-všichni lidé společné bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, věk, víru. Lidé vždy hledali vyšší úrovně. Někteří se  
-modlí, někteří meditují, jiní tančí. Takové rituály patří k lidskému životu stejně jako potřeba jíst, spát. ​ 
-Můžeme to nazvat potravou pro duši. ​ 
-Kvality sedmé čakry jsou vhled, uvědomění,​ probuzení, moudrost, mír a klid, odpuštění. Vynáší náš vnitřní ​ 
-vývoj na vyšší úroveň. Pomáhá nám dosáhnout finálního stádia, pokud jsme již uzemnění, tvořiví, klidní, ​ 
-milující, komunikativní a intuitivní (to jsou kvality, které nám dávají ostatní čakry). Nyní dostáváme velký ​ 
-obraz a chápeme smysl toho všeho. ​ 
-Instantní osvícení neexistuje. Bez zkušenosti překonávání těžkostí a bloků bychom nepoznali chuť úspěchu, ​ 
-který je součástí lidské přirozenosti. Sledujte tvář dítěte, které se učí chodit, když se mu to podaří! Bylo  
-by snazší nechat se celý život unášet, jen by tomu chyběl pocit vnitřní síly a schopnosti řešit samostatně ​ 
-problémy. Kupujte si knížky do poličky a nikdy se nedozvíte, co jste se z nich mohli naučit. Pokud hledáte ​ 
-osvícení, nevěřte, že ho můžete získat užíváním jedné esence. Esence vás pouze podpoří ve vašem úsilí. ​ 
-Esence pro sedmou čakru dává vhled do karmických záležitostí,​ pomáhá je řešit. Dává mír, meditaci, klid,  
-rozbití starých vzorů, sebeuvědomění,​ sebevědomí,​ potravu pro duši; naplnění inkarnace, ochranu a ztišení. ​