Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

clanky:cakrove-esence:start [2018/08/24 19:44]
clanky:cakrove-esence:start [2018/08/24 19:44] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Čakrové esence ======
 +Čakry jsou základem indické medicíny. Slouží jako energetická centra lidského těla. Západní medicína ještě ​
 +nemá důkazy o jejich existence, takže s čakrami nepracuje. Pokud přijmeme myšlenku energetických ​
 +center bez vědeckého důkazu, najdeme nové cesty léčení s využitím květinových esencí. Esence Horus se 
 +zaměřují na sedm hlavních čaker. Na čakru lze pohlížet jako na trychtýř, který sbírá energii z okolí. Pokud 
 +se takový trychtýř uzavře, má to negativní vliv na tělo, duši a emoce. V následujícím popisu se dozvíte více 
 +o každé z čaker, o tom, jak se projevuje blokace čaker a co nám může přinést, když čakry vyléčíme. ​
 + 
 +  ​
 +===== PRVNÍ ČAKRA - ZÁKLADNÍ =====
 + 
 +Samozřejmě se týká základů našeho života. Základní energie nám pomáhá zvládat materiální aspekty života. ​
 +Bez nich je duchovní život nemožný prostě proto, že bychom bez hmotné základny zemřeli. Základní čakra ​
 +pomáhá žít, najít si práci, pracovat, postavit dům, platit účty a třeba najít školku pro naše děti. Tato 
 +energie nás uzemňuje, dává nám stabilitu a dobrý smysl pro realitu. Když je baterie nazvaná základní čakra ​
 +nabitá, jsme schopni vypořádat se se vším, co život přináší,​ a to i v dobách nejtěžších. ​
 +Není to ale pouze energie pro přežívání. Dává nám také radost ze života. Když máme rádi své tělo, také rádi 
 +pracujeme a tančíme, sportujeme, pečujeme o zahradu, umíme si užít jídlo, hru a sex. Tato energie nás 
 +udržuje naživu a v nemoci nám pomáhá zotavit se tím, že stimuluje imunitní systém. ​
 +Pomáhá nám realizovat naše ideje a plány, v případě nedostatku jsme apatičtí a žijeme spíše v našich ​
 +představách než v realitě. ​
 + 
 + 
 +===== DRUHÁ ČAKRA - KŘÍŽOVÁ,​ SAKRÁLNÍ =====
 + 
 +Křížová čakra se nalézá na páteři oproti stydké kosti. Na fyzické úrovni podporuje a energizuje pánev a 
 +všechny její orgány, jako např. pohlavní orgány a močový měchýř. Kromě toho pracuje se všemi tekutinami ​
 +v lidském těle, tj. s krví, močí, lymfou, atd. 
 +Na emocionální úrovni křížová čakra pracuje s tvořivostí a sexualitou. Samozřejmě obojí spolu souvisí ​
 +(výjimkou jsou situace, kdy se stal sex nudnou rutinou). Sex je velkou motivací a jakákoliv motivace v sobě 
 +má sexuální složku. Tato „příchuť“ způsobuje, že něco začneme, a posiluje naši vůli. Není divu, že reklamy ​
 +využívají tuto zákonitost:​ sex prodává. Téměř každý produkt je spojen s nějakým sexuálním aspektem, ​
 +když jde o komunikaci s veřejností. ​
 +Nedostatek motivace může ukazovat na zablokovanou křížovou čakru. Když se cítíte neschopni cokoliv ​
 +udělat a všechno vypadá tak nudně, měli byste si ověřit stav své druhé čakry. Druhou zásadní oblastí, ​
 +kterou ovlivňuje křížová čakra, je tvořivost (nevěřili byste, jak dokážou být lidé tvořiví, když chtějí sex). 
 +Obojí, sexualita i tvořivost, vedou ke zrození někoho nebo něčeho nového. Není divu, že spisovatelé často ​
 +hovoří o své knize jako o svém dítěti. Bez vlivu motivace této čakry (někdy nazývané sexuální) by jejich ​
 +knihy nebyly tak vzrušující a fascinující. ​
 +Zdravá a plně energizovaná křížová čakra nám pomáhá vybudovat zdravé, silné a inspirující vztahy. Když 
 +lidé potlačují svou sexualitu, nejen že to blokuje jejich sexuální čakru, ale také tak potlačují svou vlastní ​
 +přirozenost (což by se dalo nazvat sebe-znásilňováním). Některá náboženství vyžadují vzdání se sexuality. ​
 +Výsledky toho můžeme vidět všude ve světě, například v násilí a terorismu.  ​
 +Tato čakra nám přináší energii a motivaci a naplnění. Zatímco základní čakra podporuje naše materiální ​
 +základy (maso a kosti), druhá čakra nás uvádí do pohybu. Křížová čakra probouzí naši ochotu poznávat svět, ​
 +být aktivní a společenští a přináš í nám lásku k životu. Pokud neprožíváme nic vzrušujícího a dobrodružného, ​
 +vše je jen rutina, pak může druhá čakra dát našemu životu nový směr. ​
 +Esence pro druhou čakru povzbuzuje smyslnost, fantazii, schopnost překračovat hranice, chuť do života, ​
 +hojnost. ​
 + 
 + 
 +===== TŘETÍ ČAKRA - SOLAR PLEXUS =====
 + 
 +Vědci objevili solar plexus přibližně před sto lety. Nalezli svazek nervů, který připomínal slunce a jeho 
 +paprsky. Toto nervové centrum je součástí našeho autonomního systému - proto funguje nezávisle na naš í 
 +vůli - a reguluje všechny funkce v oblasti břicha. ​
 +Ačkoliv naše vůle neřídí solar plexus přímo, můžeme jej ovlivňovat - aniž bychom museli praktikovat jógu 
 +čtvrt století. Ve 30. letech minulého století německý lékař vyvinul relaxační techniku zvanou autogenní ​
 +trénink, na kterou navázalo mnoho dalších. Jedno ze cvičení, které se zde praktikuje, je zaměřeno na solar 
 +plexus. Užívá se při něm autosugesce „mé břicho je teplé“. Čím více se toto cvičení dělá, tím je účinnější. ​
 +Autonomní nervový systém má dvě části, sympatikus a parasympatikus. Sympatikus řídí naše aktivity, ​
 +přivádí krev tam, kde je nejpotřebnější,​ do svalů a do mozku. Pracuje nejvíce tehdy, když relaxujeme. Krev 
 +je přiváděna do kůže a k zažívacím orgánům. To obojí reprezentuje starý dobrý systém Yin-Yang. Když 
 +jsme aktivní, pracuje nejvíce sympatikus. Když odpočíváme nebo spíme, pracuje parasympatikus. Lidé, kteří ​
 +žijí život plný stresu, jsou řízeni hlavně sympatikem (yang). Mají rádi svůj život pod kontrolou a často mají 
 +problém nechat něco odejít. I když se položí a snaží se relaxovat, jejich mysl se nezastaví a probírá ​
 +záležitosti dne nebo cokoliv jiného stále dokola. Abychom přiměli naše trávení ke správné funkci, je třeba ​
 +přepnout ze sympatiku na parasympatikus,​ z yang na yin. Když jste celý den aktivní, nemůže parasympatikus ​
 +správně spustit činnost žaludku ani střev. Víte, co pak následuje. Večeře leží v žaludku jako kámen a 
 +nehýbe se. Pálení žáhy, plyny, jídlo se rozkládá namísto toho, aby bylo stráveno. A to je pouze část ​
 +problémů, které vznikají, když podléháte stresu a hektickým stavům. Když si čas od času odpočinete, ​
 +neznamená to, že jste líní, ale že podporujete své vlastní zdraví a zdravé trávení. Musíte nechávat odejít... ​
 +Na emocionální úrovni je jedním z hlavních znamení nesprávně fungujícího solar plexu strach. Vidíte jen 
 +problémy a překážky,​ dostanete se do deprese a dostanete strach z různých úkolů. Ztrácíte možnost volby. ​
 +Je ale také možný druhý extrém - snaha mít vždy všechno pod kontrolou. Bojíte se toho, co neznáte (třeba ​
 +budoucnosti),​ a tak se snažíte nedát „náhodám“ šanci. Snažíte se řídit každý den svého každodenního ​
 +života. Takové chování je stresující a neúspěšné. Nakonec se to projeví, nejpozději tehdy, když vám lékař ​
 +objeví žaludeční vředy. A i když lékař nikdy neslyšel o yin a yang, jistě vám doporučí relaxaci, odpočinek a 
 +nějaký způsob zvládání stresu (méně šikovný vám dá hrst pilulek a nechá vás odejít s vaším nezdravým ​
 +způsobem života). ​
 +Když váš solar plexus pracuje správně, je hlavním zdrojem odvahy a důvěry. Jednáte v souladu se svou 
 +osobností a emocemi, máte sílu a kapacitu jednat, umíte jednat spontánně a nasloucháte potřebám svého ​
 +těla. Flexibilita,​ síla a odvaha, dobré trávení, teplé ruce a nohy, zdravý denní a noční cyklus, fungující ​
 +instinkt schopnost jít s proudem života, to jsou odměny za plně fungující třetí čakru. ​
 +Esence pro třetí čakru dává prapůvodní důvěru, pomáhá cítit se v bezpečí, schopnost čelit svým temným ​
 +stránkám, odvahu, smysl pro humor, důvěra v budoucnost, ochranu před emocemi druhých, vycentrovanost a 
 +bezpečí, schopnost čelit výzvám, bojovat za správnou věc bez váhání a pochybností. ​
 + 
 +===== ČTVRTÁ ČAKRA - SRDEČNÍ =====
 + 
 +Srdeční čakra se samozřejmě nachází v oblasti srdce. Odpovídá jí zelená barva, která posiluje srdce. ​
 +Pokud tedy chcete vrátit mír do svého srdce, projděte se v přírodě. A pokud to nejde, dejte si nějaké ​
 +květiny třeba na pracoviště. To, že naše města postrádají zeleň, je důvodem, proč jsou plná stresu. Vše je 
 +šedé, přelidněné a hlučné. Jak by tedy lidé mohli neztratit svou vnitřní rovnováhu? ​
 +Na fyzické úrovni srdeční čakra podporuje srdce, plíce a brzlík. Pokud byste měli nějaké problémy s těmito ​
 +orgány, podpořte své léčení užíváním esence pro čtvrtou čakru. Tato čakra hraje v systému čaker ​
 +důležitou roli jako centrum. Je to centrum mezi fyzickými silami (nižšími třemi čakrami) a duchovními ​
 +silami (horní tři čakry). Tyto síly se setkávají v srdci a spojují se s láskou. Kdykoliv se ve vás střetávají ​
 +emoce s rozumem, mysl a duše, srdeční čakra vám pomůže nalézt řešení. Pokud je ale blokovaná nebo 
 +nepracuje správně, můžete trpět různými problémy. Např. extrémním altruismem při současném ignorování ​
 +vlastních potřeb a tužeb, můžete si také zcela zablokovat své srdce a stáhnout se od lidí a žít o samotě. ​
 +Někteří lidé odmítají lásku, protože se cítí příliš ​ zranitelní a raději zůstanou sami, než by riskovali ublížení. ​
 +Lidé také ztrácejí své zájmy, radost a motivaci a prožívají vše jako nudné. Jiní se mohou chovat dětinsky a 
 +chtějí být stále se svými milými, až by je téměř udusili. Jsou tak závislí! Jednoho dne jejich partner zjistí, ​
 +že by se měl více věnovat sám sobě a - odejde. ​
 +Silná srdeční čakra nám dává hlavní ingredience pro naplněný život: spolupráci a empatii, respekt, ​
 +rovnováhu mezi aktivitou a pasivitou, schopnost dávat a přijímat lásku, jednat ze srdce, přerůst své ego, 
 +být a cítit se svobodní ve vztazích. ​
 +Esence pro čtvrtou čakru dává novou motivaci, aktivitu, lehkost, nadšení, schopnost překonat své meze, 
 +osvobození od minulosti a omezení, přináší radost do srdce, pomáhá otevřít se lásce, soulad mysli a duše, ​
 +schopnost nalézat řešení srdcem, bezpodmínečnou lásku, schopnost sdílet radost s druhými. ​
 + 
 + 
 +===== PÁTÁ ČAKRA - KRČNÍ ===== 
 + 
 +Tato čakra má na starosti výměnu - informací, energie, čehokoliv. Reguluje proudění potravy, vody, kyslíku, ​
 +nervových impulsů, informací od hlavy k srdci a naopak. V hrdle se naše myš lenky mění na slova, zde se také 
 +rozhoduje, co půjde do plic a co do žaludku. Štítná žláza nám dává novou energii, když jsme unaveni. ​
 +Příštitná tělíska regulují obsah vápníku v kostech. Kyslík, který vdechujeme, dává ohni ze základní čakry ​
 +nový žár. Proto nesmíme podceňovat úlohu páté čakry. Když je tato čakra uzavřena a nemá dostatek ​
 +energie, můžeme vážně onemocnět. Začíná to třeba malým kašlem, ale může pokračovat řadou zánětů nebo 
 +vážnými plicními problémy atd. 
 +Tématem páté čakry na úrovni emocionální,​ sociální, psychologické a duchovní je autentičnost. Silná a 
 +zdravá pátá čakra znamená upřímnost a spolehlivost,​ hlava a srdce jsou v souladu. Pokud je zde nějaká ​
 +blokáda, člověk může mít tendenci předvádět se, být hrubý, vysoce racionální nebo vysoce emocionální, ​
 +falešný a neupřímný. Takový člověk pak nevyužívá správně schopnost mluvit, ale bezdůvodně ubližuje ​
 +druhým. Stydlivost a arogance je dalším projevem blokované páté čakry. Pokud čakru vyléčíme,​ bude 
 +výsledkem vřelost, účast a autentičnost. ​
 +Souvisí to vše s našimi vztahy k druhým. Komunikujeme jasně nebo indiferentně a nerozhodně?​ Dochází ​
 +k tomu, že nám druzí nerozumějí?​ Pak je třeba vyléčit naše komunikační centrum - naš i vnitřní i vnější ​
 +komunikaci. ​
 + 
 +===== ŠESTÁ ČAKRA - „TŘETÍ OKO“ ===== 
 + 
 +Tato čakra souvisí s důležitým bodem v těle, který si spojujeme s tzv. třetím okem. Ve skutečnosti je tato 
 +čakra umístěna na páteři jako ostatní čakry. Je přesně tam, kde se hlava stýká s krkem, nad prvním ​
 +obratlem. Třetí oko se zmiňuje v duchovní historii od dob, kdy Horus, egyptský bůh Slunce (který je svým 
 +způsobem otcem našich esencí), ztratil oko a namísto něj si vyvinul třetí oko na čele přímo mezi obočím. To 
 +mu dovolilo vidět i to, co je ukryto pod povrchem, vidět celkový obraz. ​
 +Na fyzické úrovni tato čakra podporuje vše uvnitř a kolem hlavy. Posiluje naše smysly, schopnost vnímání i 
 +mentální schopnosti. Dobře pracující šestá čakra nám pomáhá chápat složité struktury. Vynáší do vědomí, ​
 +co bylo podvědomé. Souvisí také s logickým myšlení, emocemi a intuicí. Tyto aspekty tvoří celek, který nám 
 +pomáhá pochopit svět i sebe samé. Neomezujte své vnímání na emocionální,​ racionální nebo intuitivní - 
 +spojte je všechny dohromady, abyste viděli celkový obraz. Šestá čakra vám s tím pomůže. ​
 +Blokovaná šestá čakra způsobuje například to, že „pro stromy nevidíme les“, jsme těžcí a pomalí, těžko se 
 +orientujeme,​ chybí nám autentičnost,​ schopnost obecného náhledu; přehnaně užíváme logické a racionální ​
 +myšlení, chybí nám smysl pro realitu, ztrácíme se ve svých snech, chováme se zmateně... Všechny symptomy ​
 +spojené se smysly, orgány a myšlením. Esence pro šestou čakru pomáhá uvést smysly do souladu, pomáhá ​
 +nám z letargie do aktivního a radostného života. Dává nám vše, co potřebujeme pro naplňující,​ smyslný a 
 +citlivý život. Pomáhá také při přílišné intelektuálnosti a mentální netečnosti. Šestá čakra vás probouzí do 
 +nového života pomáhá vám k celistvosti. ​
 + 
 + 
 +===== SEDMÁ ČAKRA - KORUNNÍ =====
 + 
 +Nachází se na vrcholku hlavy. Podobně jako první čakra podporuje naše uzemnění a spojení se Zemí a 
 +materiální úrovní, korunní čakra nás otevírá a spojuje s nemateriální,​ duchovní říš í (ať už pod tím rozumíme ​
 +cokoliv, přírodu, Boha, duchy zvířat atp., to vše má jedno společné - odráží se v tom lidská potřeba a 
 +hledání vyššího bytí, vyšš ího řádu a hlubšího smyslu života). ​
 +Tato čakra nás vede k novým perspektivám,​ ukazuje nám svět z vyš ší úrovně. Učí nás rozpoznat, co mají 
 +všichni lidé společné bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, věk, víru. Lidé vždy hledali vyšší úrovně. Někteří se 
 +modlí, někteří meditují, jiní tančí. Takové rituály patří k lidskému životu stejně jako potřeba jíst, spát. ​
 +Můžeme to nazvat potravou pro duši. ​
 +Kvality sedmé čakry jsou vhled, uvědomění,​ probuzení, moudrost, mír a klid, odpuštění. Vynáší náš vnitřní ​
 +vývoj na vyšší úroveň. Pomáhá nám dosáhnout finálního stádia, pokud jsme již uzemnění, tvořiví, klidní, ​
 +milující, komunikativní a intuitivní (to jsou kvality, které nám dávají ostatní čakry). Nyní dostáváme velký ​
 +obraz a chápeme smysl toho všeho. ​
 +Instantní osvícení neexistuje. Bez zkušenosti překonávání těžkostí a bloků bychom nepoznali chuť úspěchu, ​
 +který je součástí lidské přirozenosti. Sledujte tvář dítěte, které se učí chodit, když se mu to podaří! Bylo 
 +by snazší nechat se celý život unášet, jen by tomu chyběl pocit vnitřní síly a schopnosti řešit samostatně ​
 +problémy. Kupujte si knížky do poličky a nikdy se nedozvíte, co jste se z nich mohli naučit. Pokud hledáte ​
 +osvícení, nevěřte, že ho můžete získat užíváním jedné esence. Esence vás pouze podpoří ve vašem úsilí. ​
 +Esence pro sedmou čakru dává vhled do karmických záležitostí,​ pomáhá je řešit. Dává mír, meditaci, klid, 
 +rozbití starých vzorů, sebeuvědomění,​ sebevědomí,​ potravu pro duši; naplnění inkarnace, ochranu a ztišení. ​