Archandělské esence

Archandělé jsou jemnohmotné bytosti, které existují v netělesné formě bytí v bezprostřední blízkosti pramene a původu světla, které nazýváme Bohem. Jsou Božím impulzem lásky, která byla seslána do naší pozemské úrovně, aby nám připomněla naše vnitřní světlo a aby znovu zažehla ten téměř vyhaslý plamen. Pracují na našem vývoji na stejné úrovni vědomí jako Nanebevzatí mistři. Je to bod dotyku Světla a hmoty. Nebyli však, na rozdíl od Nanebevzatých mistrů, s výjimkou archanděla Metatrona, nikdy inkarnováni.My lidé našim duchem cestujeme v noci do míst, kde začíná mizet hmota. Jsou to Světelné chrámy, které archandělé obývají. Proto nám archandělé nejsou cizí a nosíme jejich obrazy ve svém nitru.

Pomocí esencí se stává jejich působení hmatatelným. Esence jsou naplněny živoucím duchem archandělů a vyzařují jejich energii. Archandělské esence mají posloužit tomu, abychom tyto bytosti podpořili v jejich úsilí zpropustnit průchod z naší úrovně do úrovně světelné a abychom se na celé planetě Zemi připojili k říši světla.

Esence

 1. Archanděl Michael – ochrana, spravedlnost, pravdivost, konfrontace s vesmírnými Božími zákony, oddělení, vysvobození, důvěra v Boha a v Boží jednotu, najít a uskutečnit skutečný mír.
 2. Archanděl Jofiel – přátelství, osvobodit se od potřeby hodnotit, realizovat hodnoty věku vodnáře, duchovní průzračnost, umiverzální pravda, síla rozlišovat, osvícení.
 3. Archanděl Chamuel – důvěra, naděje, radost, vztahy, láska, vnitřní dítě, kreativita, bezpečí, význam překážek, být skutečně tady.
 4. Archanděl Gabriel – síla měsíce, naděje, osvícení hmoty, zrození, obrácení se ke světlu a k vyšším úrovním vědomí, rozpuštění blokád a bolestí srdeční čakry, odpuštění, uskutečnění aspektu Marie.
 5. Archanděl Rafael – léčení těla, Ducha a duše, otevření třetího oka, pravda, růst skrze léčení, sebeléčení, schopnost léčit ostatní, poznat vlastní poslání, rodina duše.
 6. Archanděl Uriel – duchovní vedení, hledání pravdy, přivést vesmírné pravdy do pozemské úrovně, poznat vlastní přednosti, víra, zacházení se spirituální mocí, osvobození se od vazeb na hmotu skrze hmotu, pozvednutí spirituálního vědomí.
 7. Archanděl Zadkiel – vnitřní a vnější svoboda, transformace nevysvobozených částí bytosti, poznat sebe sama, připustit změnu, rozpuštění karmy, prohlédnutí karmických struktur, smrt a vzkříšení.
 8. Archanděl Haniel – evoluce, tvoření, připojení se k novým světům, kvantový skok, připustit potlačené pocity, spojit se s ostatními, světelná práce ve věku vodnáře, otevřít se novému, radost skrze kreativní výraz, odpovědnost za sebe sama.
 9. Archanděl Metatron – spojit Boží a lidské, zvýšení vědomí, vzestup člověka do nadpozemské úrovně, přijímat Boží lásku, uzdravení proudem Božím, přístup k duchovním vědám, esoterické pravdy, odložit duchovní pýchu, objevit něco skrytého v sobě a ve světě, uskutečnit Kristovo vědomí.
 10. Element vody – odpovídá energii Archanděla Sandalfona – setkání s vnitřním dítětem Světla, hledání dvoupaprsku, realizovat sny, připustit pocity a vyzvednout je z úkrytu, otevřít se nebeské a pozemské lásce, vyléčit bolavé srdce, odpuštění na všech úrovních, blaženost, zrození bohyně, mužská a ženská energie se spojují v odevzdání se Božství.
 11. Relax – odpovídá energii Archanděla Kamaela – temnota před světlem, vnitřní pád, osud, duchovní moc, dualita, temná stránka duše, smířit protiklady, splnit životní úkol a jednat, nechat věcem volný průběh a akceptovat je, rozvijet životní odvahu, setkat se se stínem a vypořádat se s nerozpuštěnými strachy.
 12. Křištál – Archanděl Muriel – odpuštění, rozhodování bez obav, milost, moudrost srdce, pokora, překonat mentální omezení bránící v pocitu štěstí, ochrana, duchovní léčivá síla, lehkost, vnitřní klid, zcela rozkvetlé srdce, vibrovat s Boží energií, dávat a přijímat bezpodmínečnou lásku, poselství snů, srdce přírody.
 13. Křištál - Archanděl Matka Sofie – tmavý měsíc, smyslnost, ženské mystérium, přijímání, porod jako tvůrčí akt, žárlivost, ponoření se do materiálního světa, zneužívání, moudrost, dimenze mimo čas a prostor, překonání závisti, konkurence a vazby na matriarchát.
 14. Element ohně – Archanděl Anael – kosmický oheň, odvaha, pokrok, energie, připustit zlost a agresi, aby mohl přijít mír, transformace nižších pudů, osvobození od kolektivních traumat, prosazení ve světě, křest ohněm, rozhodné jednání, sexualita, vláda, Boží spravedlnost, zničení pro nový začátek.
 15. Element vzduchu – Archanděl Natanael – duchovní dárky, kontakt s anděly a mistry, vize, uskutečnění Boží vůle, víra, zázraky, spontánní vyléčení, pravda, kosmické osvícení, služba, odevzdání se, odložit duchovní strach, odevzdat se duchovnímu vedení.
 16. Strom – Archanděl Raguel – uvědomit si fyzické tělo, hlava v nebi, nohy na zemi, kontakt s andělem strážným, přátelství, práce na sobě, stabilita jemnohmotných těl, vážit si přírody, růst, materiální nadbytek, prostor pro sebe a ostatní, dýchání, překonat útěk ze Země.
 17. Slunce- Archanděl Raziel – sluneční zasvěcení, charisma, potlačená zlost, mystérium, čištění a detoxikace, využití sexuální energie k rozšíření vědomí, vzlétnout jako Fénix z popela, životní radost, tajné vědění vesmíru, mužský aspekt tvoření, moc, projekce ega, probudit mistrovské já, úspěch.
 18. Element země – Archanděl Bariel – sklizeň, služba, zázraky nebe a Země, naplnění, smích, prožít Zemi všemi smysly, respekt ke všemu životu, soucítění, odpovědnost, uzemnění, užívání si, spojení s říší zvířat a rostlin, ochrana fyzického těla, růst, rozpuštění pocitu odloučení.